Har du solceller, find reglerne her

Som solcelleejer har du indtil april 2016 modtaget rabat på brugen af elnettet. En rabat som den almindelige elkunde solidarisk har hæftet for.

Energitilsynet bestemte derfor, at solcellerabatten på elnettet skulle udfases, fordi andre kunder ikke længere skal hæfte for solcelleejernes brug af elnettet.

Ændrede poster på din regning

Rådighedsbetalingen er en betaling for at have elnettet til rådighed. Den går til at sikre, at du altid har tilstrækkelig strøm til rådighed, uanset om solen skinner eller ej.

Nettariffen er en betaling for brug af elnettet, som opkræves pr. kWh strøm du henter ned fra elnettet.

Kontakte dit netselskab, og forhør dig om priserne.

Har du solceller og elvarme?

Har du solceller og din helårsbolig er opvarmet med el, kan du få reduceret elafgift. En ny afgørelse fra SKAT gør det fordelagtigt at være elvarmekunde, hvis du har solceller.

SKATs anvisninger til hvordan elafgiften skal beregnes for kunder, der både har elvarme og solceller, kræver at følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Dit solcelleanlæg skal enten være tilsluttet som et årsbaseret eller timebaseret nettoafregning. Er dit solcelleanlæg ikke omfattet af en af nettoafregningsordningerne, skal du betale afgift af al den strøm, du henter fra det kollektive elnet.

  • Din bolig skal være registreret som en elopvarmet helårsbolig i BBR registeret. Og du skal tillige være registret som elvarmekunde hos dit netselskab. Den reducerede elafgift gælder kun den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger.

Læs mere om reduceret elafgift for helårsboliger opvarmet med elvarme på SKATs hjemmeside

Vil du vide mere

Hent folder om regler for solcelleejere fra Danske energi
Læs mere om de nye regler for solceller

Læs også hyppigst stillede spørgsmål og svar

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice