Hvad skal du være opmærksom på, når du sammenligner elpriser?

Elprisen består af forskellige elementer. Din elpris kan variere en smule alt efter, hvilken leverandør du har valgt, og hvilken type elaftale du har. Men som tommelfingerregel koster el omkring 2,50 kr./kWh.

Her kan du læse mere om elprisens sammensætning.

Sammenlign elpriser

Når du sammenligner elpriser i Danmark, er det ofte kun selve prisen på energi, der fokuseres på – det vil sige den del af elprisen, som du selv kan påvirke ved at skifte leverandør eller elaftale. Det udgør omkring 48% af den samlede kWh-pris.

Resten af elprisen består af skatter og afgifter samt betaling for transport af strømmen. Det vil være det samme, uanset hvilken el-leverandør du har valgt.

Når du sammenligner priser, skal du se på to elementer:

  1. Prisen pr. kWh
  2. Abonnementet

Om du skal gå efter en lav kWh-pris og højt abonnement eller omvendt, afhænger af, hvor meget strøm du bruger. Men det er altid en god ide at regne lidt på, hvilken kombination, der bedst kan betale sig for dig!