Hvad koster en kWh?

En kWh koster i 2020 omkring 2,15 kr. på landsplan ifølge den sidste statistik fra Forsyningstilsynet.

Det er et fint pejlemærke, hvis du er ved at se på dit husholdningsbudget. For at forstå elprisen og din elregning er det dog godt at vide lidt mere om kWh og prisen pr. kWh.

Dine udgifter til el afhænger både af, hvor meget strøm du bruger og hvor meget du skal betale for hver kWh.

Hvad betyder kWh?

kWh er en forkortelse for kilo-watt time:

  • K = Kilo = 1000
  • W = Watt, der er en måleenhed for energi
  • H = hour, der betyder time på engelsk

Hver gang du tænder lyset, laver mad på komfuret eller oplader din mobil, bruger du strøm. Du kan se på det enkelte apparat, hvor mange watt eller kilowatt det bruger. Det er angivet som effekt og er et udtryk for, hvor meget strøm apparatet bruger, når det er tændt.

For at udregne kWh skal du også tage højde for, hvor lang tid apparatet er tændt. Du regner kWh ud ved at gange effekt (watt) med den tid, apparatet er i brug.

Du har brugt 1 kWh el, når du har forbrugt 1000 W i en 1 time.

Skift til AURA El - Velkomsttilbud til nye kunder

Skifter du til AURA El får du lige nu specielt velkomsttilbud til nye kunder - Læs mere her