Den aktuelle elpris på AURA FlexEl

*Den viste pris er den rene elpris på AURA FlexEl inkl. moms. Prisen er uden obligatoriske skatter og afgifter til stat og dit lokale netselskab, da disse afhænger af din adresse og er de samme uafhængigt af, hvem du vælger som elleverandør.

Priseksempler: Hvad betyder timeprisen for din elregning?

Her finder du generelle beregninger på, hvad det koster at bruge række apparater ved forskellige elpriser.
Forbruget er udregnet på baggrund af tal fra Energistyrelsen med udgangspunkt i almindelige apparater, som højst er fem år gamle.
Beregningerne passer derfor ikke nødvendigvis til præcis dine apparater og brug.

Samlet elpris 3 kr/kWh 8 kr/kWh
Opvaskemaskine 2,55 kr 6,80 kr
Vaskemaskine 2,04 kr 5,44 kr
Tørretumbler 2,91 kr. 7,76 kr.
Elovn 2,19 kr 5,84 kr
TV 45"- 60"
(3 timer)
0,60 kr 1,60 kr
Gamer pc inkl. skærm (3 timer) 1,80 kr 4,80 kr

Alle beregninger er inkl. moms. Den samlede elpris består af den rene elpris
samt de obligatoriske afgifter og omkostninger til staten og netselskab,
som er estimeret til 1,3 kr/kwh og 1,47 kr/kWh hhv. vest og øst for Storebælt. 

 

Godt at vide

Hovedårsagen til de historisk høje energipriser, herunder el, hedder gas. Energiforsyningen i Europa er afhængig af gas, og da Rusland har skruet væsentligt ned for gasleverancerne, er udbuddet af gas i øjeblikket meget lavt.

Det er derfor særligt den høje pris på gas, som presser energipriserne op. Og det tyder desværre ikke på, at udfordringerne med høje priser bliver løst på den korte bane.

Grafen viser timeprisen på AURA FlexEl, som følger prisen på den nordiske elbørs, Nordpool.

Hver dag fastlægges markedspriserne for hver af det kommende døgns 24 timer. Priserne afhænger af udbud og efterspørgsel i den enkelte time. I perioder med en generel lav elpris kan det kan endda ske, at prisen er negativ.

Oveni selve elprisen kommer der de obligatoriske omkostninger til dit lokale netselskab og til Staten. Dette dækker primært over transport af strømmen (dit netselskab) og afgifter (Staten). Disse omkostninger er obligatoriske og ens, uanset hvem du vælger som elleverandør. Omkostninger til dit lokale netselskab afhænger af, hvor du bor i landet. 

Den viste pris er inkl. moms.

Den nederste graf viser CO2-aftrykket fra produktionen af strøm. Jo lavere søjlen er i en given time, jo mere klimavenlig er strømmen.

Strøm produceres på basis af fossile brændsler eller vedvarende energikilder som sol og vind. CO2-intensiteten er beregnet på baggrund af det lokale produktionsmiks samt import og eksport til de omkringliggende markedsområder. Læs mere om metoden her.

Timepriser for det næste døgn er tilgængelige senest kl. 15 hver dag.

Med en flexafregnet elaftale som AURA FlexEL afregnes dit strømforbrug time for time til den gældende timepris. 

Med flexafregning betaler du således det, din strøm koster i den time, hvor du bruger den.

Flexafregning giver dig derfor muligheden for at bruge strømmen, når den er billigst.

Strømmen er ofte billigere om natten, da efterspørgslen ikke er så høj. Hvis du gerne vil spare penge ved at bruge strøm om natten, skal følgende forhold være på plads:

 1. Du skal flytte dit strømforbrug til om natten
 2. Dit elnetselskab skal kunne aflæse dit elforbrug time for timeskal via din fjernaflæste elmåler. Det kan stort set alle husstande i Danmark. 
 3. Du skal have en timeafregnet elaftale fra din elleverandør. Vi anbefaler AURA FlexEl.

Du kan ændre dine vaner, så du bruger strømmen, når den er billigst. Brug grafen til at se priserne for de næste 24 timer og planlæg dit strømforbrug efter det. Det kunne f.eks. være:

 1. Sæt opvaskemaskinen i gang, når du går i seng, eller programmér den til at starte om natten.
 2. Start tøjvasken om natten eller når strømmen er billigst henover døgnet.
 3. Oplad elbilen henover natten.

Nej. Det er kun den gennemsnitlige elpris for regningsperioden, der fremgår af din elregning. Din gennemsnitlige elpris er beregnet ud fra dit forbrug og den tilhørende timepris.

Ja, det sker faktisk i enkelte timer, at elprisen er negativ. Så fratrækker vi naturligvis beløbet på din næste regning.

Vær opmærksom på, at du fortsat skal betale for transport og afgifter til dit netselskab og staten, så din samlede elpris vil derfor ikke være negativ.

Ja, du kan nemt tilføje denne side som genvej på din mobil. Så har du altid elprisen lige ved hånden.

iPhone:

 • Åbn siden med timepris-visen
 • Tryk på delings-ikonet nederst (firkanten med en pil, der peger opad)
 • Scroll ned og vælg "Føj til hjemmeskærm"
 • Tryk på "Tilføj" øverst til højre
 • Siden med timepris-viseren er nu tilføjet på din mobil som et ikon (ligesom dine apps)

 

Android:

 • Åbn siden med timepris-visen
 • Tryk på de tre prikker helt oppe i højre hjørne af skærme (til højre for hjemmesideadressen)
 • Tryk på "Føj til startskærm"
 • Siden med timepris-viseren er nu tilføjet på din mobil som et ikon (ligesom dine apps