Skanderborg Kommune sparer på strømmen med solcelleanlæg

Skanderborg Kommune forstod værdien af at have en god rådgiver med i processen, da de skulle vælge leverandør og installere et solcelleanlæg på Stilling Skole.

AURA Rådgivning som ekstern sparringspartner

Ønsket fra Skanderborg Kommune var, at en stor del af skolens strømforbrug skulle dækkes ved hjælp af et solcelleanlæg. For at sikre et vellykket projekt tog kommunen kontakt til AURA Rådgivning, der havde den nødvendige viden og kompetence til at agere sparringspartner.

Barrierer blev identificeret

Rådgivere fra AURA Rådgivning hjalp kommunen med at identificere, hvilke barrierer der kunne være i forhold til etableringen af anlægget. Man fandt eksempelvis ud af, at det kun var hallens tag, der var stærkt nok til at bære solcelleanlægget, og at man maksimalt kunne operere med en hældning på 10 grader pga. den mulige tyngde fra sne.

Udvælgelse af entreprenør og fagtilsyn

Ud fra en række opstillede forudsætninger indhentede kommunen tilbud. AURA Rådgivning hjalp med at udvælge de bedste tilbud til skolen. Derefter blev der foretaget fagtilsyn med den valgte entreprenør for at sikre, at alt blev som aftalt.

Læs mere om energioptimering

 

Kunde Skanderborg Kommune
Udfordring Stilling Skoles energiforbrug skulle dækkes af et solcelleanlæg, men Skanderborg Kommune havde behov for ekstern rådgivning for at løse opgaven tilfredsstillende.
Løsning Identificering af barrierer i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg og faglig rådgivning vedrørende indhentning af tilbud og valg af entreprenør.
Energirådgiver AURA Rådgivning
Projektleder Ole Ernst Wandall-Frostholm
Udførelse 2013-2014
Resultat

Etableringen af solcelleanlægget på Stilling Skole har været et vellykket projekt, som sidenhen har banet vejen for en anbefaling om etablering af flere solcelleanlæg i Skanderborg Kommune.

Ole Ernst Wandall-Frostholm

Kontakt

Ole Ernst Wandall-Frostholm

Seniorrådgiver

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op