Moderne vejbelysning til Aarhus’ nye brokvarter

Det gamle gadelysanlæg langs Søren Frichs Vej og Carl Blochs Gade i centrum af Aarhus er udskiftet med nye, moderne LED-gadelysarmaturer.

Anlægget er tilpasset en større ombygning af vejens forløb og et nyt stort lyskryds tæt på Godsbanen. Hele området bliver i disse år omdannet til et nyt brokvarter med flere tusinde nye boliger.

Fra gittermaster til moderne L-teknologi

Det gamle vejbelysningsanlæg bestod af gittermaster og aflange armaturer med lysstofrør, der ikke oplyste vejen på en tilfredsstillende måde – og desuden var de ikke særlig energieffektive.

De er udskiftet med 42 koniske rørmaster udført i galvaniseret stål. De gamle luftledninger er desuden erstattet med et nedgravet kabelanlæg.

Nye etagebyggerier påvirkede masternes endelige placering

De store nye etagebyggerier langs Søren Frichs Vej havde væsentlig indflydelse på masternes endelige placering. Justeringen af masternes placering er sket af hensyn til bygningsfacadens udformning. Dels for at sikre at beboerne generes mindst muligt af lys fra lygtepæle, som er placeret i nærheden af et vindue i deres beboelse.

Dette arbejde blev udført uden at skade den lysberegning, der var foretaget i projektplanen.

Læs mere om vejbelysning

 

Projekt Udskiftning af vejbelysning langs Søren Frichs Vej og Carl Blochs Gade i Aarhus
Udførelse 2019
Bygherre Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Afdeling: Vejanlæg og bydesign
Entreprenør AURA Installation
Projektleder Ebbe Pedersen
Armaturtype PEAK 380 LED-armaturer fra danske Focus Lighting
Resultat

En langt bedre oplysning af vejens forløb. Der var mindre fokus på energibesparelser, da det tidligere anlæg var minimeret til kun det absolut nødvendige antal master.

Vil du høre mere om casen?

Ebbe Pedersen

Projektleder

Kan vi hjælpe dig?