e_fiber_sogn_jumbo.png

Som sendt fra himlen - fiberbredbånd til Skanderborg Sogn

"Med fiberforbindelsen fra AURA har vi ikke mere daglige forsinkelser i vores arbejde. Hvor vi før frygtede at internettet gik i stå fra midt på dagen, er det nu en befrielse at kunne arbejde uden forstyrrelser”, fortæller kontaktperson for Skanderborg Sogns menighedsråd, Rasmus Kolding.

Et lille mirakel
Skanderborg Sogns menighedsråd har i årevis ledt efter en løsning på utallige udfordringer med telefoni og internet i deres fem kirkebygninger, der huser alt fra personale til kirkegængere til konfirmander.

Beslutningen om at få installeret fiber fra AURA kom med en række overvejelser: blandt andet om kirken ville blive fyldt med alverdens ledninger og bokse, og ikke mindst hvordan det mon ville gå med udgravningen til fiberkablet.

Alt gik lige efter planen. AURA Fiber har mange års erfaring med at grave, reetablere og ikke mindst opsætte hardware. Alle bygninger blev nøje inspiceret, mulige udfordringer vendt og drejet, og det færdige arbejde mundede ud i følgende oplevelse: ”Alle med kontakt til kirken har udtrykt stor begejstring for den måde, arbejdet er udført på. Skånsomt og med respekt for både bygningerne og de bange anelser, der var ved projektets begyndelse. Det grundige forarbejde og det professionelle samarbejde har virkelig udrettet mirakler”, siger Rasmus Kolding med et glimt i øjet.

Fremtidens kirke
En stabil internetforbindelse er helt central for de fleste virksomheder i dag. Dette gælder ikke mindst de danske folkekirker. Både i den daglige udførelse af de kirkelige pligter, men også for kirkegængerne, da mange salmetavler efterhånden er udskiftet til fordel for digitale infoskærme.

På den måde har menighedsrådet i Skanderborg Sogn taget skridtet videre mod fremtiden ved at tænke uden for boksen. Ved hjælp af moderne teknologi gør fibernettet det muligt at se gudstjenesten hjemme i stuen, hvilket for eksempel kan være til gavn for ældre eller syge, som ellers ikke ville have mulighed for at møde op i kirken og deltage i dens aktiviteter.

Rygtet spreder sig
AURAs samarbejde med Skanderborg Sogn har vakt opmærksomhed især blandt de mange andre kirker i Østjylland. Den varsomme etablering, men også fibernettets kapacitet, hvor personale og kirkegængere oplever fordelene ved stabilt internet på egen krop, har ført til endnu flere spændende aftaler om samarbejde.

Blandt andet Skanderup Kirke, som også har fået installeret fibernet fra AURA.

Per Thorgaard Mogensen

Per Thorgaard Mogensen

Account Manager Erhverv