Endelig fiberbredbånd til Skanderborg Sogn

I mange år har Skanderborg Sogns menighedsråd håbet på en løsning på de daglige udfordringer med telefoni og ikke mindst internet i de 5 bygninger, der bl.a. huser al personale, kirkegængere og kommende konfirmander.
I tæt samarbejde med Skanderborg Sogn har Skan-Data og AURA Fiber sørget for, at telefonien fungerer upåklageligt og at internetforbindelsen er på fuld styrke døgnet rundt. Tidligere kunne kirkens personale være sikker på, at hastigheden på internetforbindelsen faldt hastigt, når kirkens naboer kom hjem fra arbejde og skole og begyndte at bruge af den begrænsede kapacitet, der var til rådighed på de gamle ADSL/telefonkabler.

”Med fiberforbindelsen har vi aldrig mere den slags daglige irritationer og forsinkelse i vores arbejde”, siger kontaktperson for Skanderborg Sogn menighedsråd Rasmus Kolding og fortsætter ”Hvor vi før vidste, at vores internet stort set var ikkeeksisterende fra midt eftermiddag, er det en befriende følelse at kunne arbejde uden at have det unødvendige tidspres hængende over sig”.

Etablering af fibernet har desuden gjort det muligt at installere automatlåse betjent via fjernbetjening, hvilket også er med til at lette det daglige arbejde i kirken.


Kirken må ikke ligne et kontrolcenter

Beslutningen om at udskifte ADSL/telefonkabler med fiber var ligetil, men naturligvis var der andre overvejelser. En var, om kirken ville blive fyldt med kabler, dimser og bokse. Andre var forståeligt bekymrede for kirken, når fiberen skulle etableres. Men både Skan-Data og AURA Fiber har årelang erfaring med at grave, reetablere og ikke mindst opsætning af hardware. Sammen med Rasmus blev alle bygninger nøje inspiceret, udfordringer og løsninger vendt og drejet, og det færdige arbejde er faldet i god jord.
”Alle med kontakt til kirken har udtrykt begejstring for den måde, arbejdet er udført – skånsomt og med stor respekt både overfor bygningerne og de bange anelser, der blev ytret ved projektets begyndelse.
Det grundige forarbejde og det meget professionelle samarbejde har virkelig udrettet mirakler, undskyld udtrykket”, slutter Rasmus med et glad glimt i øjet.

Gudstjeneste ud af huset
Telefoni og internet er en vigtig bestanddel for mange erhvervsvirksomheder i dag, dette gælder ikke mindst for de danske folkekirker. Både i det daglige arbejde med udførelsen af de kirkelige pligter, men kirkegængerne mærker det også. I dag skal der efterhånden kigges langt efter salmetavlerne, som er udskiftet til fordel for infoskærme. På sigt vil man måske også kunne udfase salmebøgerne, og i stedet lade kirkegængerne synge med i lyset fra deres iPhones eller iPads. Rasmus har sammen med menighedsrådet i Skanderborg Sogn taget et ekstra langt skridt ind i fremtidens moderne kirke ved at overveje gudstjenester ud af huset.

Ved hjælp af et eller flere kameraer gør fibernettet det muligt at sende gudstjenesten direkte hjem i stuerne. Det kan f.eks. blive til gavn for ældre, gangbesværede eller syge personer, der ikke har mulighed for at komme i kirken.

Flere kirker melder sig i koret
Skan-Data og AURA Fibers samarbejde med Skanderborg Sogn har vakt opmærksomhed især blandt de mange øvrige kirker i Østjylland. Både den respektfulde måde etableringen er gennemført på, men også fibernettets høje kapacitet, hvor personale og kirkegængere mærker fordelene ved en sikker og stabil internetforbindelse, har ført til endnu flere spændende aftaler om samarbejde. Således har også Skanderup Kirke nu fået installeret fibernet, så den på samme måde som Skanderborg Slotskirke, kan få mulighed for at sende gudstjenesten hjem til de kirkegængere, der ikke har mulighed for at komme i kirken. Lige netop i disse tider, hvor Corona sætter begrænsninger for vores sociale liv, yder forbindelsen en hjælpende hånd til at nå de mange, der savner kirken, gudstjenesten og de mange arrangementer, der jævnligt afholdes i kirken.

Per Thorgaard Mogensen

Kontakt os

Per Thorgaard Mogensen

Kundeansvarlig

Dennis Strandgaard Christensen

Få et uforpligtende tilbud

Dennis Strandgaard Christensen

Kundeansvarlig