Plantorama trimmer forretningen med intelligent energi- og miljøstyring

Plantorama i Egå er et oplevelsescenter med fokus på bæredygtighed og den gode kundeoplevelse. Her er intelligent brug af data en af nøglerne til at træffe bedre beslutninger på både den korte og lange bane.

Energispareprojekter gennem mange år

Den familieejede havecenter-kæde er langt fremme med at anvende energidata til at optimere driften og udnytte ressourcerne bedst muligt. I 10 ud af 11 centre er der etableret omfattende energistyring, hvilket gør Plantorama i stand til at udnytte data i større skala og sammenligne vigtige nøgletal på tværs af centrene.

AURA Rådgivning og Plantorama har samarbejdet om energioptimering i mange år.
Ud over at have etableret Plantoramas intelligente energistyring har AURA Rådgivning også altid været en tæt sparringspartner i forbindelse med kædens øvrige energispareprojekter.

Energioptimering af Egå-centret gavner miljø og bundlinje

I Plantoramas nye center i Egå er der installeret dataopsamling på alle forbrugs- og produktionsmålere. Det gør det nemt at identificere uhensigtsmæssigheder, undgå spildforbrug og træffe beslutninger på et databaseret grundlag.

Fokus på bæredygtighed og energibesparelser

Plantorama har i mange år haft fokus på bæredygtighed og energioptimering. Eksempelvis er der installeret et avanceret system til regnvandsopsamling, som betyder at de kan få refusion af vandafledningsafgiften og genanvende regnvandet til vanding af planter og blomster.

Med AURA Rådgivning på sidelinjen identificerede Plantorama en årlig besparelse på ca. 16.000 kr. i reduceret strafafgift til fjernvarmeværket, fordi den samlede afkøling blev forbedret med 4,5 grader ved indregulering af varmeanlægget.

Centret i Egå har også installeret et stort solcelleanlæg, som betyder, at de er en tredjedel selvforsynende på el. Strømmen fra solcellerne bidrager bl.a. til opvarmning af akvarier og terrarier samt belysning, køl og frys.

Medarbejdere anvender data i dagligdagen

Til hverdag er medarbejderne i Plantorama vant til at udnytte de data, som energistyringen stiller til rådighed. Bl.a. præsenteres forbrugstal og budgetter i behovstilpassede dashboards og rapporter.

Dataene betyder, at det er langt nemmere for Plantorama at træffe datadrevne beslutninger om nye tiltag og aktiviteter i de enkelte centre.

Læs mere om intelligent energi- og miljøstyring

 

Kunde Plantorama
Udfordring Manglende overblik over forbruget på energiforbrugende anlæg.
Løsning Omega-energiovervågningsløsning samt opsætning af dataloggere på alle hovedmålere og bimålere. Alle data opsamles, analyseres og rapporteres i specialtilpassede dashboards og rapporter.
Energirådgiver AURA Rådgivning
Projektleder Jacob Fischer
Udførelse 2019
Jacob Fischer

Kontakt

Jacob Fischer

Energirådgiver

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op