Energisyn hos Leca bidrager til markante energibesparelser

Leca er en virksomhed med omkring 450 medarbejdere fordelt på 12 europæiske lande, hvoraf der er produktionsfaciliteter i 8 lande, herunder i Danmark. Leca udvikler, producerer og sælger Leca® letklinker til brug i eksempelvis gulvkonstruktioner, veje, drænløsninger, blomsterbede samt i blokke og elementer. Letklinkerne produceres på fabrikken i Hinge, ca. 40 km. nord for Aarhus, i 50 meter lange rotérovne. 

Fra fossile brændsler til biomasseholdige affaldsprodukter

Virksomheden har arbejdet med energibesparende tiltag i mange år og er i øjeblikket ved at implementere den afsluttende del af projektet SPIR (Suistainable Production & Innovative Recycling), som skal gøre fabrikken mere konkurrence- og bæredygtig. Der er foretaget investeringer for ca. 110 mio. kr. i en ombygning af eksisterende anlæg og indkøb af nye, som vil betyde at fossile brændstoffer i produktionen erstattes med biomasseholdige affaldsprodukter som SRF = faststofbaseret sorteret affaldsbrændsel, affaldstræ, sheaskaller, spildevandsslam o.l.

Udover en halvering af fabrikkens CO2-udslip ved at konvertere primært kul til biomasseholdigt affald vil det fremadrettet være muligt at kunne benytte affald, som normalt ender på deponi. Dermed bidrager projektet til et bedre CO2-aftryk, samtidig med at Leca indgår i løsninger til opnåelse af cirkulær økonomi på affaldsstrømme, som tidligere endte på deponi.

AURA Rådgivning har bidraget til projektet i form af udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Energistyrelsens tilskudsordning VE til proces samt udbudsmaterialer til leverandører.

2 x lovpligtigt energisyn

Dette arbejde, samt et mangeårigt samarbejde omkring energibesparende projekter, udgjorde et solidt fundament, da AURA Rådgivning skulle hjælpe Leca med at gennemføre det lovpligtige 4-årige energisyn for store virksomheder, som blev indført via EU´s energieffektiviseringsdirektiv med det formål at bidrage til nedbringelse af det samlede energiforbrug i EU med 20%.

Ved energisynene i 2016 og 2020 blev de energiforbrugende anlæg besigtiget og virksomhedens energiforbrug blev nøje kortlagt og opdateret. Herefter var det muligt at opliste rentable energieffektiviseringsforslag i prioriteret rækkefølge.

Læs mere om det lovpligtige energisyn

 

Kunde Leca Danmark A/S
Udfordring Leca Danmark A/S stod over for at skulle udarbejde det lovpligtige 4-årige energisyn for store virksomheder.
Løsning Gennemførelse af energisynet i overensstemmelse med kravene i DS/EN 16247, del 1 – 5.
Energirådgiver AURA Rådgivning
Projektleder Michael Olsen
Udførelse 2016 og 2020
Resultat

Kortlagt energiforbrug: 278.000.000 kWh, Realiserede energibesparelser de seneste 4 år: 31.800.000 kWh.

Michael Olsen

Vil du vide mere?

Michael Olsen

Seniorrådgiver

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op