Hvad er reglerne på elmarkedet?

Den 1. April 2016 trådte nye regler på elmarkedet i kraft - ofte omtalt som engrosmodellen. Reglerne har medført en lang række ændringer på elmarkedet. Mange ændringer vil kun få betydning for aktørerne på markedet, fx  elleverandører og netselskaber, men der vil også være ændringer, som får betydning for vores kunder.

En vigtig konsekvens er, at du altid skal kontakte din elleverandør, hvis du fx har spørgsmål til dit elforbrug, tjekke strømafbrydelser eller skal melde flytning. Alle  kunder  modtager kun én regning fra elleverandøren for både forbrug og transport af strøm.

Hvad med netselskabet?

Det er fortsat dit netselskab, der står for de tekniske forhold omkring din elmåler og elnettet. De sikrer, at nettet fungerer. Du kan stadig få brug for kontakte din elnetselskab, hvis du skal have etableret nytilslutninger, som for eksempel til et nyt hus, tilbygning eller solcelleanlæg.

Hvad hvis jeg skal flytte?

Du skal huske at melde flytning hos din elleverandør, hvis du flytter. Ellers kan du risikere at komme til at betale for den nye beboers elforbrug. Er du boligejer og flytter ind i et hus eller lejlighed, skal du også huske at vælge elleverandør. For at blive oprettet som ny kunde hos en elleverandør, er det desuden blevet et krav, at der skal oplyses et CPR-nummer.

Hvis du som boligejer ikke selv aktivt vælger elleverandør, har den elleverandør, som tidligere leverede el på adressen, pligt til at sende dig et tilbud på en aftale. Det kaldes leveringspligt, som du kan læse mere om nedenfor. Elleverandøren skal give dig en frist på minimum fem hverdage til enten at acceptere tilbuddet, vælge et andet elprodukt eller få afbrudt elforsyningen. Hvis du ikke foretager noget inden fristen udløber, træder aftalen, som du fik tilsendt, automatisk i kraft.

Du vil kunne opsige aftalen med højst en måneds varsel til udgangen af måneden.

Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nummer?

De nye regler betyder også, at du altid skal oplyse dit CPR-nummer, når du bestiller strøm, og når du flytter.
Elleverandørerne er forpligtet til at sikre sig, at de har dit CPR-nummer, for at de kan oprette dig som kunde. Dermed undgår du, at andre tilmelder dig hos en ny elleverandør uden din accept, ligesom der også vil ske færre fejl på grund af eksempelvis navnesammenfald. Dine rettigheder sikres, og det bliver tryggere for dig at være elkunde.

Dit CPR-nummer er personfølsom oplysning, og som led i at passe godt på vores kunders persondata, har vi en vedtaget persondatapolitik, som du kan læse på vores hjemmeside.

Hvad er leveringspligten?

Leveringspligten er et nyt princip på elmarkedet som erstatter et andet princip, forsyningspligten. Forsyningspligten betød, at hvis du som kunde ikke selv aktivt valgte en elleverandør, blev du tildelt et prisreguleret elprodukt.
Med leveringpligten skal elleverandørerne tilbyde dig sine elprodukter, hvis de leverer deres elprodukter til andre kunder i det område.

Indrapporterer du dine målertal manuelt?

Aflæser du normalt selv din elmåler, inden du får en årsopgørelse, vil du blive bedt om at aflæse elmåleren op til den 31. marts 2016. Du vil få et selvaflæsningskort fra dit netselskab, og du vil fremover fortsat modtage særskilt information om aflæsning fra netselskabet.

Har du fjernaflæst elmåler, skal du ikke foretage dig noget. Så aflæses din elmåler automatisk.

FAKTA:

Engrosmodellen er en aftale, der blev vedtaget af folketinget i 2012. Hensigten med de nye regler på elmarkedet er at gøre det mere enkelt for forbrugerne at gennemskue deres strømforsyning.