Sammenlign elpriser

Elprisen består af forskellige elementer. Din elpris kan variere en smule alt efter, hvilken leverandør du har valgt, og hvilken type elaftale du har. Men som tommelfingerregel koster el omkring 2,15 kr./kWh.

Her kan du læse mere om elprisens sammensætning.

Sammenlign elpriser

Når du sammenligner elpriser i Danmark, er det ofte kun selve prisen på energi, der fokuseres på – det vil sige den del af elprisen, som du selv kan påvirke ved at skifte leverandør eller elaftale. Det udgør under 20 procent af den samlede kWh-pris.

Resten af elprisen består af skatter og afgifter samt betaling for transport af strømmen. Det vil være det samme, uanset hvilken el-leverandør du har valgt.

Når du sammenligner priser, skal du se på to elementer:

  1. Prisen pr. kWh
  2. Abonnementet

Om du skal gå efter en lav kWh-pris og højt abonnement eller omvendt, afhænger af, hvor meget strøm du bruger. Men det er altid en god ide at regne lidt på, hvilken kombination, der bedst kan betale sig for dig!AURA FlexEl
38,40
øre/kWh

Brug strømmen, når den er billigst. Med AURA FlexEl bliver du afregnet time for time.

Prisen på AURA FlexEl følger timeprisen på den nordiske elbørs. Dertil kommer nettarif, PSO og afgifter, som ca. udgør 1,60 kr./kWh og som vi viderefakturerer uden tillæg.

Den viste elpris er sidste måneds gennemsnitlige pris. Den er derfor ikke identisk med din kommende faktiske elpris, da du bliver afregnet time for time for dit elforbrug.

Hvis du ønsker klimavenlig el fra danske vindmøller, kan du tilvælge Vind.

Abonnement koster 21 kr./md. og der er ingen binding.
Vilkår og betingelser
AURA FastEl
37,47
øre/kWh

Køb AURA FastEl, hvis du vil have en stabil og konkurrencedygtig elpris

Prisen på AURA FastEl reguleres hvert kvartal. Dertil kommer nettarif, PSO og afgifter, som ca. udgør 1,60 kr./kWh og som vi viderefakturerer uden tillæg.

Hvis du ønsker klimavenlig el fra danske vindmøller, kan du tilvælge Vind.

Abonnement koster 21 kr./md. og der er ingen binding.
Se prisudvikling her Vilkår og betingelser

Vi har forsøgt at vise den rene elpris, der gælder i dit område.
Tast din adresse, og se de aktuelle elpriser på den adresse, du vil have leveret strøm til.

5 gode tips til at undgå dårlige aftaler

Mange af vores kunder oplever at blive kontaktet af telefonsælgere, der ikke oplyser, hvor de ringer fra, eller som påstår, at de ringer fra en såkaldt underafdeling af AURA El-Handel med et godt tilbud fra AURA, og så ender kunden med at skifte el-leverandør - uden at vide det!

Få 5 gode tips i videoen, så du er godt klædt på til at møde en telefonsælger.