Innovation i AURA

Som en del af strategien 'Vores AURA' og dens fokus på vækst og udvikling har AURA oprettet en innovationsafdeling. Innovation bliver dermed sat på dagsordenen i AURA, og vi arbejder med en strategisk og systematisk tilgang til innovation i vores koncern.

Innovation er vigtigt for AURA Energi som andelsselskab, fordi det skal være med til at:

  • fremme vores position på markedet og give bedre produkter og services til vores andelshavere
  • bidrage til udvikling og investering i lokalsamfundet
  • bidrage til det bæredygtige samfund, som er til gavn for andelshaverne

Elektrificering, digitalisering og mobilitet er blandt temaerne for vores arbejde med innovation. Det kan eksempelvis komme til udtryk i løsninger, som gør dit hjem og din transport intelligent og grønnest muligt. Det kan sikre dig, at din bil er opladet, når du skal bruge den, og at den på andre tidspunkter fungerer som et batteri for din solcelle.

 

Bæredygtig innovation

Vores arbejde med innovation og bæredygtighed hænger i høj grad sammen, da vi gennem innovation vil hjælpe vores kunder og andelshavere med at tage de bæredygtige valg.

Læs mere om AURAs arbejde med bæredygtighed

Ønsker din forening eller virksomhed at bidrage til den grønne omstilling i dit lokalsamfund?

Skriv jer op nedenfor for at blive en af de udvalgte foreninger eller virksomheder, der får muligheden for at finde finansiering til en eldelebil inkl. ladestander i 2021 - sat op på jeres parkeringsplads.

Udvælges jeres forening eller virksomhed, skal I sammen med lokalsamfundet finde finansieringen til projektet ved at bruge vores platform AURA Crowdfunding.

Krav til din forening eller virksomhed for at kunne deltage:

  • I har tilknytning til AURA’s forsyningsområde
  • I har ejerskab eller råderet over en parkeringsplads
  • I er CVR-registrerede
  • I har en bankkonto tilknyttet jeres forening eller virksomhed

Skriv din forening eller virksomhed op nedenfor. Herefter kontakter vi jer senest den 15. januar 2021 med information om, hvorvidt I er udvalgt til første kampagnerunde:

Disclaimer: Det er jeres opgave at sikre opbakning og finansiering til projektet. AURA vedligeholder og hjælper med at markedsføre projekterne og installerer eldelebil og ladestander.

Bidragsydere kan være privatpersoner, foreninger, virksomheder, fonde osv. De kan støtte alle de projekter, som de synes er værdige modtagere. Bidragsydere modtager en belønning for deres støtte, hvis projektet finansieres fuldt indenfor kampagneperioden: et gavekort til at køre i eldelebilen eller til opladning på ladestanderen. Der findes også mere kreative belønninger som eks. foliering af bilen. Belønninger sendes til bidragsyderne, når projektet er fuldt finansieret og funktionelt.

Med din hjælp som enten projektejer eller bidragsyder kan den grønne omstilling komme dit lokalområde til gode. Hvert et bidrag tæller. Brug fællesskabet til at give dit lokalsamfund flere muligheder med en eldelebil og en ladestander.

Er der spørgsmål, så skriv endelig til Innovationschef i AURA Anders Sahl Hansen på crowdfunding@aura.dk.

 

Sådan søger du støtte via AURA Crowdfunding

Eksempler på projekter i AURA Innovation

AURA Energis arbejde med innovation har allerede resulteret i en række produkter og services til vores kunder:

AURA Delebiler - delebil på grøn strøm

Vores delebiler kører på strøm fra vedvarende energikilder og bidrager derfor til den grønne omstilling - og til at vi sammen udleder mindre CO2.

Læs mere om AURA Delebiler

Oplad din elbil derhjemme

Få din egen ladeboks til elbilen, så du kan lade op derhjemme - nemt, sikkert og effektivt. Du ejer din egen intelligente ladeboks, som passer til alle elbiler. Vores ladeboks er specielt egnet til dig, som primært oplader hjemme.

Læs mere om ladebokse

 

Fremtiden med AURA Energi

Fremtiden er svær at forudsige, men vi har gjort forsøget i denne lille film.

Se, hvordan vi forestiller os fremtiden for dig og AURA Energi.