AURA samarbejder med uddannelsesinstitutioner

En forudsætning for, at vi i AURA lykkes med vores vision, er, at de rette kompetencer er til rådighed. Vores strategiske samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Østjylland skal blandt andet bidrage med ny viden og nye kompetencer til løsning af de komplekse udfordringer, vi står overfor med den grønne omstilling.

Innovationschef Anders Sahl Hansen er en af de AURA-medarbejdere, der har dialog med Aarhus Universitet. Gennem Institut for virksomhedsledelse har Anders deltaget i en række forløb med studerende og ansatte.

”Vores strategiske formål med samarbejdet er at stille os til rådighed for de studerende - talentlaget – om man vil, og tydeliggøre de problemstillinger med blandt andet grøn  omstilling og digitalisering, vi er optaget af,” fortæller Anders Sahl Hansen og fortsætter: ”Det har stor værdi for os at samarbejde med de studerende på instituttet, de har ofte en anderledes tilgang til problemstillingerne og dermed også løsningerne.

Konkret fungerer Anders som mentor for en række cand.merc.-studerende indenfor Design Thinking, hvor de studerende arbejder med en række konkrete problemstillinger i AURA.

”Når vi stiller os til rådighed som casevirksomhed med en konkret problemstilling, de studerende arbejder med, så får vi ofte løsninger, vi ikke selv havde tænkt på. De studerende er en gruppe, vi ikke traditionelt har arbejdet med, de besidder den nyeste viden og er ikke 'belastet' af faglige og historiske begrænsninger,” understreger Anders Sahl Hansen.

Johan Ditlev Friedrichsen, kandidatstuderende på Innovation Management på Aarhus Universitet, er en af de studerende, der har brugt AURA som casevirksomhed og dermed Anders som mentor.

”Jeg interesserer mig personligt meget for fremtidens mobilitet, og derfor var det en spændende udfordring, som AURA gerne ville have vores bud på,” siger Johan Ditlev.

Projektet skulle ved hjælp af Design Thinking-principperne give et bud på, hvordan flere benytter sig af AURAs offentligt tilgængelig ladenetværk.

”Vi gennemførte en kortlægning af kundernes lademønstre og søgte at identificere, hvordan kunder træffer valg om ladeleverandør,” fortæller Johan Ditlev og fortsætter: ”Vi undersøgte sammenhængen mellem den fysiske placering af ladestanderne og deres effekt. Vi kunne blandt andet se, at ladestandere, der placeres ved for eksempel varehuse, skal have en effekt, der muliggør relativt høj opladning i den tid, bilisten er i varehuset. Det nytter ikke at opladning til 80 % tager 4 timer, hvis dit besøg i varehuset kun er på en time”.

Konklusionen på projektet viste blandt andet, at den fysiske placering sammenholdt med effekten er væsentlig for en høj udnyttelse. Samtidig leverede de fem studerende et 'Reward-program', som kunne benyttes til at fremme loyaliteten blandt kunderne.

”Det var en superfed, relevant opgave, der skulle løses. Jeg kendte i forvejen AURA fra delebilskonceptet, men det er jo virkelig en virksomhed, som har fart på i forhold til den grønne opstilling. Og så gjorde det jo ikke noget, at vi fik nogle rigtig fine karakterer for opgaven,” slutter Johan Ditlev.

Udover mentorrollen er Anders Sahl Hansen også medlem af Cand. Merc. Advisory Board for uddannelsesretningerne Innovation Management og Digital Business Management på Aarhus Universitet.

”I Advisory Board har vi mulighed for at give input til design og indhold af uddannelsesretningerne ved at konkretisere, hvilke kompetencer vi har behov for på kort og længere sigt for at kunne udfylde vores rolle i samfundet,” forklarer Anders Sahl Hansen.

I AURAs installationsafdeling er der også fokus på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Her sidder afdelingschef Thomas Vraa Baiemler blandt andet med i uddannelsesudvalget LUU på Aarhus Tech for El-faget.

”Udvalget har blandt andet til formål at rådgive skolen i spørgsmål af elteknisk karakter og bidrage med sparring om undervisningens indhold. På den måde kan vi være med til at bidrage til, at undervisningen og praktikforløbene hos os passer sammen, og det er en stor fordel. Vi har altid set det som en del af vores forpligtelse at give unge mennesker med interesse for faget de bedste forudsætninger for et godt uddannelsesforløb,” understreger Thomas Vraa Baiemler.

Blandt andet derfor har installationsafdelingen netop udpeget en dedikeret ressource, vores servicechef, der har til opgave at støtte og bakke de mange lærlinge op og sikre tilstrækkelig bredde i uddannelsen, således de får en rigtig god oplevelse.

”Udover Aarhus Tech samarbejder vi også med Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten, med Erhvervsakademi Dania i Randers og ikke mindst Aarhus Maskinmesterskole. Udover lærlingeforløb for elektrikere har vi jævnligt praktikforløb for maskinmesterstuderende og praktik til installatørstuderende,” forklarer Thomas Vraa Baiemler.

Han deltager ofte i møder med studerende på de forskellige uddannelser, blandt andet ved virksomhedspræsentationer, hvilket er en rigtig god mulighed for at rekruttere unge mennesker til afdelingen.

”Jeg synes, vi har en forpligtelse til at hjælpe med at uddanne til vores egen fødekæde af faglært arbejdskraft,” minder han om.

På spørgsmålet om, hvorfor der er stor interesse for uddannelses- og praktikforløb hos AURA, svarer afdelingschefen:

”Vi har ry for at have styr på tingene og tage os godt af medarbejderne. Og så har vi mange spændende arbejdsopgaver, ikke mindst i forhold til den grønne omstilling, derfor!”.

Design Thinking

Design Thinking er en kreativ, problemløsende metode til at strukturere og understøtte innovative processer i en organisation.

Konkret fokusererDesign Thinking på at tænke de rigtige kundekrav og løsninger ind i processen fra begyndelsen. Tilgangen hjælper til at forstå brugeren, udfordre antagelser og redefinere problemer og derigennem udvikle de rigtige løsninger, der kan afprøves i praksis.