AURA Energis Corona-hjælpepakke

AURA Energi har en lang tradition for at støtte det lokale foreningsliv blandt andet med AURAs Lokalværdipulje og Årets Energibombe.

Vi ønsker at  understøtte og bidrage aktivt til udviklingen af det bæredygtige samfund, og det mener vi i en bred forstand. Et bæredygtigt lokalsamfund kræver et aktivt og rigt foreningsliv med værdiskabende aktiviteter.

Også i en krisesituation ønsker AURA Energi at bakke op om vores lokale foreninger. Derfor har AURAs bestyrelse igen afsat 1 mio. kr. til at hjælpe foreninger og aktiviteter, der er kommet i klemme på grund af Corona-situationen.

Med Corona-hjælpepakken ønsker AURA Energi at tage et ansvar og hjælpe vores lokale foreningsliv – og dermed vores andelshavere – gennem krisen.

Håndsrækning til det lokale foreningsliv

Corona-hjælpepakken er tiltænkt foreninger og aktiviteter, som har fået vanskelige kår, som følge af Corona-krisen. Den skal hjælpe med at holde hånden under vores lokale foreninger, så de også er her på den anden side af krisen.

Det kan eksempelvis være foreninger, som har måtte aflyse arrangementer, og derfor ikke kan indsamle sponsorindtægter; foreninger, som ikke kan opkræve kontingent, fordi aktiviteter er aflyst; eller foreninger, som ikke kan sælge billetter, fordi deres aktiviteter er aflyst.

Sidste frist for ansøgninger 8. januar 2021.

Indsend ansøgning til AURA Energis Corona-hjælpepakke

Vi gør det fordi...

Vi er bevidste om vores ståsted som andelsejet selskab, og dermed vore medansvar for det lokalsamfund, vi er en del af, og som vi er ejet af.

Vi ønsker at medvirke til at sikre et bæredygtigt samfund med et aktivt foreningsliv - ogå på den anden side af Corona-krisen.

Sidste gang støttede vi...

I foråret 2020 uddelte AURA for første gang AURA Energis Coronahjælpepakke. Over 60 foreninger fik glæder af midlerne. 

Se alle modtagerne

AURA Energis første Corona-hjælpepakke

En million kroner fra AURAs Corona-hjælpepakke fik fredag d. 3. juli 2020 nye ejere ved en event i Skanderborg Kulturhus.

I alt 60 foreninger blandt AURAs andelshavere modtog beløb fra hjælpepakken, og det blev en meget fin eftermiddag med tale af af Carsten Höegh Christiansen, adm. direktør i AURA, underholdning fra dagens konferencier og bobler og kransekage til alle gæsterne.