Det siger modtagerne af AURA Energis Coronahjælpepakke

To gange siden Corona-krisens begyndelse har AURA Energis bestyrelse afsat 1 mio. kr. til at hjælpe det lokale foreningsliv gennem Corona-krisen. 

Vi har oplevet en kolossal interesse for vores Corona-hjælpepakke, hvilket indikerer, at der har været et stort behov. Og foreningerne giver da også udtryk for, at pengene falder på et tørt sted. 

 

Støtte til din forening?

To gange om året uddeler AURA Energi midler til lokale foreninger via AURAs Lokalværdipulje. 

Søg AURAs Lokalværdipulje

AURA Energis første Corona-hjælpepakke

I foråret 2020 afsatte AURAs bestyrelse helt ekstraodinært en million kroner at hjælpe foreninger og aktiviteter, der var kommet i en økonomisk klemme på grund af Corona-situationen.

I alt 60 foreninger blandt AURAs andelshavere modtog beløb fra hjælpepakken, som blvet overrakt ved et event i Skanderborg Kulturhus d. 3. juli 2020.

Det var en meget fin eftermiddag med tale af af Carsten Höegh Christiansen, adm. direktør i AURA, underholdning fra dagens konferencier og bobler og kransekage til alle gæsterne.

Læs mere om AURAs Corona-hjælpepakke