Drivkraft for grøn omstilling og bæredygtighed

Bæredygtighedsmål for 2026

AURA Koncernen har fastsat en række ambitiøse mål for bæredygtighed frem med 2026.

Al transport er elektrisk

Vi har vedtaget en ambitiøs elbilspolitik om, at alle køretøjer i AURA er eldrevne med udgangen af 2026. 

Sygefraværet er mindre end 3,5 %

Vi vil styrke det ledelsesmæssige fokus på forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

CO2-neutral i 2026
(Scope 1 og 2)

Vi reducerer udledningen fra brændsler med vores elbilspolitik, og vi reducerer udledningen fra eget energiforbruget med køb af certifikater fra danske vindmøller.

Kvindelige ledere udgør 40 %

Vi arbejder bl.a. aktivt med den langsigtede branding af AURA (kønsneutral identitet) og sprogbrug i stillingsopslag for at øge kvinders interesse for at søge lederstillinger.

7,5 % af fuldtidsarbejdsstyrken er elever, lærlinge og uddannelsespraktikanter

Vi vil tilbyde uddannelsespladser i alle forretningsområder og udarbejde en plan for, hvorledes vi når målet.

Produktion af vedvarende energiudgør 25 % af Dinels områdeforbrug

Vi har sammen med Danish Agro etableret selskabet ADA Green Energy, som har en ambition om at etablere produktionskapacitet på 200 GWh i 2025.

Høj medarbejdertilfredshed på 3,1 på en skala til 4

En høj medarbejdertrivsel er forudsætningen for, at vi lykkes som virksomhed. Derfor måler vi løbende på vores medarbejdertilfredshed, hvis resultater lægges til grund for indsatser for at øge trivslen i organsaationen.

Eksempler på AURAs konkrete tiltag

.