AURA oplever stor interesse for vertikale tosidede solcellepaneler

Tilbage i november 2022 investerede AURA Ventures i den norske startup Over Easy Solar, der med deres innovative solcelleteknologi har en unik løsning til et aktuelt problem – nemlig behovet for solcellepaneler til opsætning på flade og grønne tage, og specielt tage med lav bæreevne.

Over Easy Solars anlæg adskiller sig fra andre kendte systemer ved dels at have en kombination af væsentlig kortere installationsproces, lav vægt, intet behov for ”invasiv” montage i taget og vertikale tosidede solpaneler, som giver visse fordele i forhold til produktionskurven.

I februar blev det første test- og demoanlæg i Danmark sat op på taget af AURAs domicil i Viby ved Aarhus, og de første tre måneder har været en stor succes. Udover den regulære produktion af grøn energi, som anlægget har præsteret, har der været meget stor interesse fra potentielle kunder, især virksomheder med store industri- og lagerbygninger.

”Kunderne ønsker at se anlægget i praksis, vurdere vægt og fleksibilitet og selvfølgelig undersøge, hvordan det virker. Det var netop, hvad vi ønskede, da vi satte et demoanlæg op. Én ting er at beskrive en ny teknologi, noget andet er at opleve det i virkeligheden,” siger Martin Schorling Overgård, Head of AURA Ventures.

Over Easy Solar er også ganske godt tilfreds med interessen for og produktionen af vedvarende energi på demoanlægget i Viby.

”Vi har pilotanlæg rundt omkring i Europa, og vi bruger data fra de forskellige anlæg til at justere og optimere vores solpaneler og estimeringsmodeller. Vi har allerede nu udviklet den næste generation af de tosidede solcellepaneler, hvor vi har brugt de mange input til at forbedre energiproduktionen såvel som produktionen af anlæggene,” siger Tommy Engvik, Chief Commercial Officer hos Over Easy Solar. Selskabet leverer i sommeren 2023 de første fuldskalaanlæg i Norge, og arbejder også med kunder i mange andre europæiske lande.

AURA har en strategi om at være drivkraft for udvikling af innovative, grønne energiløsninger og investeringen i Over Easy Solar er en af flere, der skal realisere den strategi.

”Det er naturligvis ikke alle interesserede kunder, der bevæger sig til Viby for at se demoanlægget, og derfor fik vi udarbejdet en video i forbindelse med opsætningen af de vertikale solceller, som giver et meget godt indtryk af demoanlægget og de enkelte solpaneler,” siger Martin Schorling Overgård, der glæder sig til at hjælpe de mange danske kunder med at reducere deres energiomkostninger og CO2-aftryk ved at tilbyde mere lokal grøn energiproduktion.

Over Easy Solar - vertikale solpaneler

AURA Ventures investerede i november 2022 i det norske startup Over Easy Solar, som har udviklet en innovative solcelleteknologi, som er en unik løsning på et aktuelt problem – nemlig behovet for solcellepaneler til opsætning på flade og grønne tage, og specielt tage med lav bæreevne.