Sponsorater

Som andelsejet og -styret selskab har AURA Energi en ambition om at bidrage aktivt til det lokalsamfund, vi er en del af. Vi vil skabe værdi for vores andelshavere.

Vi bidrager blandt andet til lokalsamfundet gennem vores støtte til lokale foreninger, klubber og arrrangementer, og gennem partnerskaber med større lokale kulturinstitutioner og foreninger. 

Når vi uddeler donationer eller laver samarbejdsaftaler, har vi fokus på andelshaverværdi, lokal værdiskabelse eller branding af AURA Energi.

Desuden vil vi gerne prioriterer projekter, som har en grøn dagsorden og/eller understøtter innovation og bæredygtighed

 

Søg støtte

Find flere oplysninger om tidsfrister og betingelser, og se om du kan modtage støtte fra AURAs Lokalværdipulje

Se, hvordan du søger