Sponsorater

AURA Energi er bogstavelig talt dybt forankret i den østjyske muld, og det afspejler sig også i selskabets sponsorpolitik og i de konkrete sponsorater.

Formålet er at brande AURA Energi gennem støtte til aktiviteter, der skaber positiv energi i lokalområdet og samtidig understøtter AURA Energis værdi- grundlag. Sponsoraktiviteten er fordelt på ét markant hovedsponsorat og 60 mindre sponsorater i lokalområdet.

AURA Energi modtager mange henvendelser fra ansøgere om sponsorstøtte. Udvælgelsen af sponsoraktiviteter sker ud fra en samlet vurdering, hvor effekt og indholdet i aktiviteterne vægter højt. De støttede tiltag og initiativer skal skabe positiv energi i lokalsamfundet, og de skal leve op til AURA Energis ønske om at signalere kvalitet, nytænkning, seriøsitet og lokal forankring.

Søg støtte

Find flere oplysninger om tidsfrister og betingelser, og se om du kan modtage støtte fra AURAs Lokalværdipulje

Se, hvordan du søger