Persondatapolitik for aura.dk

Dataansvarlig er:
AURA Energi a.m.b.a., CVR-nr. 35 86 15 64
Smedeskovvej 55, 8464 Galten
Tlf. 87 92 55 55
Mail aura@aura.dk

Formål med politikken

Denne persondatapolitik er udarbejdet af AURA Energi a.m.b.a. og gælder i forhold til dit besøg på aura.dk og de ting, du foretager dig på aura.dk, når du bruger forskellige tjenester og formularer.

Når du besøger eller afgiver persondata på hjemmesiden, indsamler vi persondata på to måder:

 • Indsamling på hjemmesiden, når du accepterer cookies, eksempelvis informationer om, hvilke dele af vores hjemmeside, du har besøgt.
 • Information du selv afgiver. Det kan fx være via formularer, du udfylder for at deltage i konkurrencer, når du bestiller produkter, når du afgiver samtykke til at modtage nyhedsbreve eller når du anvender vores flytteportal. Disse infomationer kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer og email. 

Ud over denne hjemmesides persondatapolitik eksisterer der supplerende produktspecifikke vilkår og betingelser, som også omfatter persondata, som finder anvendelse, når du køber et produkt eller indgår en aftale med en af AURA koncernens forretningsområder, fx el og fiber.

Formål med vores behandling

Formålet med at registrere og indsamle dine persondata er at yde den bedst mulige service til dig som enten kunde eller besøgende på AURA Energis hjemmeside. Registreringen kan være nødvendig for at benytte de services, vi tilbyder på hjemmesiden, fx når du bestiller en elaftale eller melder flytning.

Afhængig af hvad formålet med dit besøg på hjemmesiden er, sker behandling af dine persondata typisk med et eller flere af følgende formål:

 • Få svar på spørgsmål eller anmodninger som du har sendt
 • Få behandlet ansøgninger, som du har sendt
 • Bestille produkter eller tjenesteydelser
 • Afgive samtykke for at modtage nyhedsbreve
 • Deltage i konkurrencer
 • Registrere dig med henblik på at opnå adgang til særlige dele af hjemmesiden. Fx Mit AURA for kunder 

Grundlag for behandling

Når vi behandler de persondata, vi indsamler via cookies eller du afgiver ved brug af vores hjemmeside, sker det på følgende grundlag:

 • Grundlag ved behandling som er opsamlet via cookies:
  Behandling af persondata som er opsamlet via cookies begrundes med en legitim interesse i at opsamle statistik for hjemmesidebesøg. Det gør vi med henblik på at registrere de besøgenes interesse i vores produkter og services, så vi bedre kan markedsføre og udvikle både eksisterende samt nye services og produkter. Disse persondata kan eksempelvis være IP-adressen på den computer, du bruger ved besøg på hjemmesiden. Vi sætter ikke cookies på aura.dk før du har givet samtykke hertil. Dog med undtagelse af nødvendige cookies. Se endvidere vores cookiepolitik.
 • Grundlag ved persondata du afgiver fx via formularer:
  De persondata, du har givet samtykke til, vi må behandle, fx et samtykke til at modtage nyhedsbreve eller deltage i konkurrencer, behandler vi for at du kan modtage det, du har givet samtykke til.
  De persondata, du afgiver i forbindelse med en bestilling eller et køb, behandler vi, for at vi kan opfylde din kontrakt.
  Der kan tillige være behandlinger, hvor vi forfølger en legitim interesse i at markedsføre og udvikle vores forretning til relevante målgrupper.

Hvilke data behandler vi?

Vi behandler kun de persondata som er nødvendig for os for at kunne udføre opgaven hos dig. Det gælder typisk følgende almindelige persondata:

Ved brug af formularer kan det være:

 • Navn
 • Adresse inkl. postnummer og by
 • Telefonnummer(e)
 • E-mail
 • CPR-nr (såfremt det er nødvendigt for kundeoprettelse)
 • Andre relevante oplysninger 

Ved brug af cookies

 • IP-adresser

Hvordan videregiver og opbevarer vi dine persondata?

Videregivelse af persondata:

AURA Energi videregiver ikke dine persondata til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke bortset fra i følgende tilfælde:

Dine persondata bliver anvendt af de medarbejdere i AURA Energi koncernen, som har brug for persondataene for at kunne behandle din henvendelse, fx forsendelse af præmier i forbindelse med konkurrencer.

De nødvendige samarbejdspartnere har adgang til persondata, det er fx IT leverandører, der håndterer IT systemer på vores vegne. Vi videregiver kun persondata til tredjepart, hvis de skal udføre en konkret behandling på vores vegne.
Vores samarbejdspartnere handler alene på AURA Energis instrukser og efter indgåelse af en databehandleraftale med AURA Energi.

Er vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive persondata til tredjemand eller offentlig myndighed, vil vi i disse tilfælde foretage videregivelse.

I tilfælde af at oplysninger videregives til et tredjeland uden for EU, sikres det, at der er truffet fornødne eller passende garantier, der sikrer dine rettigheder. 

Hvor længe opbevares persondata:

Persondataene opbevares af AURA Energi inden for følgende tidsrammer, hvorefter de vil blive slettet:

Opbevaring af automatisk indsamlede persondata:
Persondata indsamlet ved hjælp af cookies gemmes i max. 24 måneder – for nærmere beskrivelse af den enkelte cookietype, se vores cookiepolitik.

Opbevaring af data du selv afgiver: 

 • Konkurrence – oplysninger gemmes i max. 12 måneder efter præmien er afsendt.
 • Kontaktinformationer afgivet ved forespørgsler og henvendelser gemmes efter endt behandling i max. 12 måneder efter udløb af kalenderår
 • Bestillinger, købs- og leveringsinformationer gemmes i max. 5 år efter udløbet af det kalenderår hvor købet har fundet sted i henhold til bogføringsloven
 • Tilsagn til at modtage nyhedsbreve opbevares, indtil du selv tilbagekalder dit samtykke eller i tilfælde af, at vi ikke har gjort brug af dit samtykke i op til 12 måneder.

Retten til at tilbagetrække samtykke

Du kan til enhver tid tilbagetrække et samtykke til at modtage nyhedsbreve fra AURA Energi og koncernforbundne selskaber. Det kan du enten gøre via de modtagne nyhedsmails eller via hjemmesiden på Afmeld Nyt fra AURA.

Tilbagetrækning af samtykker gælder fra det tidspunkt, du tilbagetrækker samtykket. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af de indtil da fremsendte nyhedsmails.

Du kan også til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til, at vi må sætte cookies. I vores cookiepolitik kan du læse, hvordan du ændrer eller tilbagetrækker dit samtykke. 

Dine rettigheder - oplysninger om behandling af dine persondata

Du har efter databeskyttelseslovgivningen følgende rettigheder:

 • Indsigtsret
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder skal du sende en mail til persondata@aura.dk med oplysninger om, hvilke selskab og hvilke oplysninger det drejer sig om. 

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine persondata.
Du kan enten henvende dig direkte til os eller til Datatilsynet.

Sikkerhed og kryptering og opbevaring

AURA Energi bestræber sig til enhver tid på at skabe så sikkert et miljø som muligt, bl.a. via SSL-kryptering af hjemmesiden.

Vi opfordrer dig dog til at tage alle forholdsregler med henblik på at beskytte dine persondata, mens du er på internettet. Som minimum bør du regelmæssigt skifte password, følge almindelige anbefalinger for oprettelse af passwords og altid sikre, at din browser er sikker og opdateret.
Læs evt. mere om datasikkerhed på Rådet for Digital Sikkerheds hjemmeside.

Eksterne links

AURA Energis hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Men AURA Energi har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesider, deres persondatapolitik eller brug af cookies. Vi opfordrer dig til at læse de pågældende hjemmesiders regler for behandling af persondata og brug af cookies.

Ændringer af persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre, tilføje eller fjerne dele af persondatapolitikken og opfordrer dig derfor til løbende at holde øje med oplysningerne på hjemmesiden med henblik på at konstatere, om der er sket ændringer.


Senest opdateret 26. maj 2021.

Cookiepolitik

Hvordan bruger vi cookies, og hvilke cookies sættes på aura.dk

Læs mere om vores cookiepolitik

Personoplysninger når du er Fiberkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

Læs vores privatlivspolitik

Personoplysninger når du er Elkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

 

Læs vores vilkår og betingelser