Vilkår og betingelser for elsalg

Har du en elaftale, eller ønsker du at indgå en aftale med AURA El-handel, kan du her finde vores vilkår og betingelser for levering af el.

Læs eller hent AURA El-handels vilkår og betingelser for levering af el

El-deklaration

Alle el-kunder har krav på at få oplyst en deklaration på den elektricitet, de har købt - en såkaldt El-deklaration. El-deklarationen er ens for alt normalt elforbrug i Danmark, da der er tale om en gennemsnitsdeklaration.

Se el-deklarationerne

Generel deklaration

Individuel deklaration

Dine rettigheder som elkunde

Læs mere om hvilke rettigheder du som elkunde har hos Energistyrelsen

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Energiankenævnet kan kun behandle en klagesag, hvis forbrugeren har klaget skriftligt til energiselskabet uden det ønskede resultat. Det er altså en betingelse, at du først har klaget skriftligt til energiselskabet.
Læs mere om klagebetingelser

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse klage@aura.dk.

Rettigheder

Find oplysninger om dine rettigheder som elkunde på Energistyrelsens hjemmeside

 

Gebyrer

Du finder vores gebyroversigt her