AURA Energis persondatapolitik

Dataansvarlig er:
AURA Energi a.m.b.a., CVR-nr. 35 86 15 64
Smedeskovvej 55, 8464 Galten
Tlf. 87 92 55 55
Mail aura@aura.dk

Formål med politikken

Denne persondatapolitik er udarbejdet af AURA Energi og gælder i forhold til dit besøg på aura.dk og de ting, du foretager dig på aura.dk.
Persondatapolitikken omhandler, hvordan AURA Energi indsamler og behandler persondata, du oplyser ved brugen af forskellige tjenester og formularer på aura.dk.

Når du besøger eller afgiver persondata på hjemmesiden, indsamler vi derfor to typer af persondata:

 • Information som automatisk indsamles på hjemmesiden, når du accepterer cookies
 • Information du selv afgiver. Det kan fx være via formularer du udfylder for at deltage i konkurrencer, eller når du bestiller aftaler eller afgiver samtykke til at modtage nyhedsbreve eller når du anvender vores flytteportal.

Ud over denne hjemmesides persondatapolitik eksisterer der supplerende produktspecifikke vilkår og betingelser vedrørende persondata, som finder anvendelse, når du køber eller indgår aftale med en af AURA koncernens forretningsområder, fx el og fiber.

Formål med vores behandling

Formålet med at registrere og indsamle dine persondata er at yde vores kunder og besøgende på AURA Energis hjemmeside den bedst mulige service og kan være nødvendig for at benytte de services, vi tilbyder på websitet, fx bestilling af en elaftale eller melde flytninger.

Afhængig af hvad formålet med dit besøg på hjemmesiden er, sker behandling af dine persondata typisk med et eller flere af følgende formål:

 • Få svar på spørgsmål eller anmodninger som du har sendt via aura.dk
 • Få behandlet ansøgninger som du har sendt
 • Bestille produkter eller tjenesteydelser via vores hjemmeside
 • Afgive samtykke for at modtage nyhedsbreve
 • Deltage i konkurrencer
 • Registrere dig med henblik på at opnå adgang til særlige dele af hjemmesiden.
  Fx webområde Rep-web for medlemmer af Repræsentantskabet for AURA Energi eller Mit AURA for kunder

Grundlag for behandling

Når vi behandler de persondata, vi automatisk indsamler, eller du afgiver ved brug af vores hjemmeside, sker det på følgende grundlag:

 • Grundlag ved persondata vi automatisk opsamler:
  Automatisk opsamling af persondata, som fx er IP-adressen på den computer, du bruger ved besøg på hjemmesiden, begrundes med en legitim interesse i at opsamle statistik på hjemmesidebesøg med henblik på at registrere de besøgenes interesse i vores produkter og services, så vi bedre kan markedsføre og udvikle både eksisterende samt nye services og produkter

 • Grundlag ved persondata du afgiver fx via formularer:
  Kan være ved persondata, du har givet samtykke til, vi må behandle, fx et samtykke til at modtage nyhedsbreve eller deltage i konkurrencer.
  Det kan også være persondata, du afgiver i forbindelse med en bestilling eller et køb, som vi behandler, for at vi kan opfylde din kontrakt.
  Det kan tillige være behandlinger, hvor vi forfølger en legitim interesse i at markedsføre og udvikle vores forretning til relevante målgrupper.

Hvordan videregiver og opbevarer vi dine persondata?

Videregivelse af persondata:

AURA Energi videregiver ikke dine persondata til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke bortset fra i følgende tilfælde:

Dine persondata bliver anvendt af de medarbejdere i AURA Energi koncernen, som har brug for persondataene for at kunne behandle din henvendelse, fx forsendelse af præmier i forbindelse med konkurrencer.

De nødvendige samarbejdspartnere har adgang til persondata, det er fx IT leverandører, der håndterer IT systemer på vores vegne. Vi videregiver kun persondata til tredjepart, hvis de skal udføre en konkret behandling på vores vegne.
Vores samarbejdspartnere handler alene på AURA Energis instrukser og efter indgåelse af en databehandleraftale med AURA Energi.

Men er vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive persondata til tredjemand eller offentlig myndighed, vil vi i disse tilfælde foretage videregivelse.

I tilfælde af at oplysninger videregives til et tredjeland uden for EU, sikres det, at der er truffet fornødne eller passende garantier, der sikrer dine rettigheder. Er der tale om USA, anvendes kun samarbejdspartnere der er omfattet af Privacy Shield Ordningen.

Hvor længe opbevares persondata:

Persondataene opbevares af AURA Energi inden for følgende tidsrammer, hvorefter de vil blive slettet:

Opbevaring af automatisk indsamlede persondata:
Persondata indsamlet ved hjælp af cookies kan gemmes i op til max. 24 måneder – for nærmere beskrivelse af den enkelte cookietype, se vores cookiepolitik.

Opbevaring af data du selv afgiver: bestillinger, konkurrencer og nyhedsbrev:

 • Konkurrence – oplysninger gemmes i max.12 måneder efter præmien er afsendt.
 • Kontaktinformationer afgivet ved forespørgsler og henvendelser gemmes efter endt behandling i max. 12 måneder efter udløb af kalenderår
 • Bestillinger, købs- og leveringsinformationer gemmes i max. 5 år efter udløbet af det kalenderår hvor købet har fundet sted i henhold til bogføringsloven
 • Tilsagn til at modtage nyhedsbreve opbevares, indtil du selv tilbagekalder dit samtykke eller i tilfælde af, at vi ikke har gjort brug af dit samtykke i op til 12 måneder.

Retten til at tilbagetrække samtykke

Du kan til enhver tid tilbagetrække et samtykke til at modtage nyhedsbreve fra AURA Energi og koncernforbundne selskaber. Det kan du enten gøre via de modtagne nyhedsmails eller via hjemmesiden på Afmeld Nyt fra AURA.

Tilbagetrækning af samtykker gælder fra det tidspunkt, du tilbagetrækker samtykket. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af de indtil da fremsendte nyhedsmails.

Dine rettigheder - oplysninger om behandling af dine persondata

Du har efter databeskyttelseslovgivningen følgende rettigheder:

 • Indsigtsret
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte AURA Energi via vores henvendelsesformular.

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine persondata.
Du kan enten henvende dig direkte til os eller til Datatilsynet.

Sikkerhed og kryptering og opbevaring

AURA Energi bestræber sig til enhver tid på at skabe så sikkert et miljø som muligt, bl.a. via SSL-kryptering af hjemmesiden, men vi kan ikke garantere absolut sikkerhed mod misbrug af persondata.

Når du afgiver persondata via hjemmesider, accepterer du dermed også at løbe en risiko.
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tage alle forholdsregler med henblik på at beskytte dine persondata, mens du er på internettet. Som minimum bør du regelmæssigt skifte password, følge almindelige anbefalinger for oprettelse af passwords og altid sikre, at din browser er sikker og opdateret.
Læs evt. mere om datasikkerhed på Rådet for Digital Sikkerheds hjemmeside.

Eksterne links

AURA Energis hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Men AURA Energi har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesider, deres persondatapolitik eller brug af cookies. Vi opfordrer dig til at læse de pågældende hjemmesiders regler for behandling af persondata og brug af cookies.

Ændringer af persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre, tilføje eller fjerne dele af persondatapolitikken og opfordrer dig derfor til løbende at holde øje med oplysningerne på hjemmesiden med henblik på at konstatere, om der er sket ændringer.


Senest opdateret 12. september 2018.

Cookiepolitik

Hvordan bruger vi cookies, og hvilke cookies sættes på aura.dk

Læs mere om vores cookiepolitik

Dine rettigheder

Her kan du henvende dig, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

Opret en henvendelse vedr. dine rettigheder

Personoplysninger når du er Fiberkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

Læs vores vilkår og betingelser

Personoplysninger når du er Elkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

Læs vores vilkår og betingelser