Din guide til elregningen

Synes du, det kan være svært at gennemskue din elregning, hjælper vi dig med at oversætte de forskellige poster på regningen. Der er oplysninger på elregningen, som det kan være svært at finde hoved og hale i. Mange af informationerne er vi pålagt at skrive på regningen. Nedenfor har vi sat regningseksempler op med forklaring til, hvad de enkelte ting på elregningen betyder.

Hos AURA har vi to typer elregning - en simpel og en udvidet

Hos AURA El-handel kan du få både en simpel og en udvidet regning. Den simple regning er den, vi som standard sender ud til alle vores private kunder. Hvis du gerne vil have en udvidet elregning, kan du bede om at få en tilsendt via vores kundeservice. Har du elvarme eller solceller, modtager du altid en udvidet elregning.

Klik på en af nedenstående for at se regningseksempler med forklaring

Når du starter som kunde hos AURA, vil din første regning sandsynligvis være en aconto opkrævning, der er baseret på et estimeret elforbrug for din adresse. Oplysningerne om elforbruget på adressen finder vi i finder i Datahub - der er den samlede database over alle danske elkunder.

Aconto vil sige, at vi opkræver forud for en periode – før du reelt har brugt strømmen. Typisk vil det være for et kvartal ad gangen – dvs. at vi sender en regning i januar, april, juli og oktober og regningerne forfalder henholdsvis februar, maj, august og november. Nogle af vores kunder afregnes på månedsbasis. Du kan læse mere om månedsregning her.

Når perioden er gået, kan vi se dit faktiske forbrug. Vi fakturerer altså på baggrund af estimeret forbrug og opgør på baggrund af faktisk forbrug. Hovedparten af vores kunder har fjernaflæste elmålere, og derfor modtager vi automatisk dine forbrugsdata hver måned.

Den næste regning rummer både en opgørelse, hvor vi modregner det, du allerede har betalt, med det du egentlig skal betale, plus en aconto betaling for næste periode.

Eksempel: Du har på din første regning fra AURA El-handel betalt 770 kr. i aconto for 3 mdr. Det svarer til et forventet forbrug på 281 kWh.
Aflæsningen efter 3 mdr. viser, at du reelt har brugt 309 kWh i perioden.

Din næste regning, som er en opgørelse med aconto, vil derfor se ud som følger:

   kWh Pris i kr.
Opgørelse:  309 866,00
Tidligere opkrævet aconto 281 770,00
Ny aconto opkrævning for perioden 287 760,00
Regningen lyder derfor på (866-770) + 760 856,00

Vær opmærksom på, at elprisen ændrer sig hele tiden. Det betyder, at beløbet på dine regninger godt kan variere, selvom dit forbrug er nogenlunde det samme. Og typisk bruger vi fx mere strøm i de mørke vintermåneder.

Som tommelfingerregel kan du regne med, at en voksen bruger mellem 1500 og 2000 kWh om året, hvis du bor alene i henholdsvis lejlighed og hus. Det er et gennemsnitsforbrug, som ofte kan reduceres en del. Helt ned til 1000 kWh pr. person.

Hvis du synes dine elregninger er høje, er det en god ide at finde ud af, om du kan spare på strømmen. Når du sparer på strømmen, bliver din elregning automatisk mindre.

Find tips til at spare på strømmen og få en lavere elregning

Jo flere personer i husstanden jo større er forbruget, men ikke sådan at du skal gange op med antal personer, da en stor del af forbruget vil være fælles og bliver brugt uanset, hvor mange personer der er i husstanden.  Du kan regne med ca. 1500 kWh pr. person i husstanden, men det varierer selvfølgelig også alt efter boligens størrelse.

Andre faktorer kan være, om du har elvarme og hvor gamle dine el apparater er.
På sparenergi.dk kan du lave en beregning på, hvor meget strøm du gennemsnitligt kan forvente at bruge afhængig af boligtype, -størrelse og antal personer i husstanden.

Du kan læse meget mere om el-forbrug og -besparelser på sparenergi.dk

Find mere information

I vores online kundeservice finder du flere spørgsmål/svar og mulighed for at kontakte kundeservice

Gå til online kundeservice