Se guide til simpel elregning

Klik på de enkelte punkter og få uddybende forklaring.

For mobil gælder, at forklaringer ligger synlige nedenfor billede af regningen.

 • 1

  Vigtige oplysninger

  Fakturanummer
  Fakturanummeret på din elregning er et unikt nummer for lige præcis den specifikke regning. Du kan bruge nummeret, hvis du ringer til vores kundecenter.
  Fakturadato
  Datoen viser den dag, din regning er blevet lavet i vores systemer
  Kundenummer
  Dit kundenummer består af otte cifre, som du er blevet tildelt, da du blev kunde hos os.
  Du skal bruge dit kundenummer første gang du logger ind i Mit AURA sammen Koden til Mit AURA længere nede.
  Forfaldsdato
  Sidste frist for indbetaling af det beløb du skal betale for forbrug af strøm
  Fakturaperiode
  Fakturaperioden er hele den periode, fakturaen dækker: Fremgår der båder opgørelse og aconto af din faktura, vil begge dele være omfattet i fakturaperioden.
  Kode til Mit AURA
  En engangskode du skal bruge sammen med dit kundenummer, første gang du logger ind i Mit AURA

 • 2

  AURA FastEl og abonnement

  Navn på dit elprodukt, som du køber hos AURA El-handel. Der kan stå andre navne, men de starter altid med AURA.

  Nedenfor ser du det abonnement, du betaler til AURA El-handel.

 • 3

  Abonnement til netselskabet

  Dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fællesomkostninger til dit netselskab.

 • 4

  Transport af el, PSO afgift samt Elafgift

  En afgift der opkræves for transport på overliggende net - også kaldet elmotorvejen eller transmissionsnettet.
  Afgiften opkræves på vegne af Energinet.dk sammen med PSO (Public Service Obligation), som dækker forskning i grøn energi.

  Beløbet dækker ligeledes transport på det lokale elnet (nettarif) til det lokale netselskab og elafgiften. Elafgiften er en statsafgift, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kWh.

 • 5

  Moms

  Du betaler 25% moms til staten af de fleste af posterne på elregningen. Undtaget er fx rykkergebyrer.

 • 6

  Elforbrug

  Tallene i denne kolonne viser dit opgjorte elforbrug for perioden

 • 7

  Opgørelsesperiode

  Perioden dækker for opgørelsen af el du har brugt - altså bagud.

 • 8

  I alt til betaling

  Samlet beløb til betaling for perioden. Beløbet dækker i det her regningstilfælde den opgjorte periode (bagudopgørelse) plus aconto (forudbetaling) for næste periode.
  Din regning kan dog lige så vel udelukkende dække ren opgørelse eller ren aconto, det afhænger helt af de aflæsninger, der er tilgængelige.

 • 1

  Aflæsninger

  De senest registrerede aflæsninger på din elmåler, som danner grundlag for et forventet årsforbrug.
  Dit elforbrug for kommende periode beregnes udfra det forventede årsforbrug og danner grundlag for acontoopkrævning. • 2

  Kode til Datahub

  Webadgangskoden giver adgang til Datahub, hvor du finder information om dit elforbrug og de aftaler, du har med danske elleverandører.
  Læs mere om Datahub

 • 3

  Acontoperiode

  Periode som dækker aconto-delen af denne regning

 • 4

  Beløb til accontobetaling

  Her ser du beløbet for din acontobetaling (forudbetaling) for det elforbrug, vi beregner, du vil have i den næste regningsperiode.
  Perioden ser du angivet ovenfor kolonnen.

 • 5

  Faktureringsgebyr

  Er du ikke tilmeldt Betalingsservice, opkræver vi et faktureringsgebyr på 39,00 kr. på din regning. Gebyret dækker omkostninger ifm. håndtering og udskrivning af fakturaen.
  Tilmeld dig betalingsservice her