DataHub - se dit elforbrug

DataHub er en samlet eldatabase over alle danske elkunder. Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub, som derudover håndterer information om forbrug og forretningsprocesser som fx flytninger eller skift af elleverandør.

Danske elkunder har derfor altid mulighed for at se egne data i DataHub via siden eloverblik.dk. Her kan du få adgang til information om dit elforbrug og de aftaler, du har med danske elleverandører.

De fleste elleverandører stiller også egne selvbetjeningssider til rådighed for deres kunder. Hos AURA hedder siden Mit AURA.

Gå til Mit AURA

Adgang til eloverblik.dk

Første gang du logger på eloverblik.dk, skal du registrere din elmåler. Det gør du ved at indtaste dit aftagenummer og en webadgangskode.

Hvor finder jeg mit aftagenummer

Dit aftagenummer finder du på din el-regning eller PBS oversigt.
Se også vores guide til elregningen.

Hvor finder jeg min webkode?

Webadgangskoden er en tilfældig tal og bogstavkombination, der genereres til dig, når du bliver kunde hos din elleverandør - fx ayBn87G0. Den finder du ligeledes på din elregning.

Finder du ikke webadgangskoden på din regning, så kontakt kundeservice på  87 92 55 44, så hjælper de dig videre.

Gå til eloverblik.dk

FAKTA:

DataHub'en er et register, der samler alle danske elkunders informationer såsom kundenavn, aftagenummer, leverandørforhold og elforbrug et centralt sted. Alle elselskaber er forpligtede til at stille adgangen til rådighed for deres kunder.

DataHub'en administreres af det statslige selskab Energinet.dk, som også har ansvaret for, at persondatalovens bestemmelser bliver overholdt.