Udvidet elregning

Klik på de enkelte punkter og få uddybende forklaring.

For mobil gælder, at forklaringer ligger synlige nedenfor billede af regningen.

 • 1

  Vigtige oplysninger

  Fakturanummer
  Fakturanummeret på din elregning er et unikt nummer for lige præcis den specifikke regning. Du kan bruge nummeret, hvis du ringer til vores kundecenter.
  Fakturadato
  Datoen viser den dag, din regning er blevet lavet i vores systemer
  Kundenummer
  Dit kundenummer består af otte cifre, som du er blevet tildelt, da du blev kunde hos os.
  Du skal bruge dit kundenummer første gang du logger ind i Mit AURA sammen Koden til Mit AURA længere nede.
  Forfaldsdato
  Sidste frist for indbetaling af det beløb du skal betale for forbrug af strøm
  Fakturaperiode
  Fakturaperioden er hele den periode, fakturaen dækker: Fremgår der båder opgørelse og aconto af din faktura, vil begge dele være omfattet i fakturaperioden.
  Kode til Mit AURA
  En engangskode du skal bruge sammen med dit kundenummer, første gang du logger ind i Mit AURA

 • 2

  Elforbrug

  Tallene i denne kolonne viser dit opgjorte elforbrug for perioden

 • 3

  I alt til betaling

  Samlet beløb til betaling for perioden. Beløbet dækker i det her regningstilfælde den opgjorte periode (bagudopgørelse) plus aconto (forudbetaling) for næste periode.
  Din regning kan dog lige så vel udelukkende dække ren opgørelse eller ren aconto, det afhænger helt af de aflæsninger, der er tilgængelige.

 • 1

  Opgørelsesperiode

  Perioden dækker for opgørelsen af el du har brugt - altså bagud.

 • 2

  Kode til Datahub

  Webadgangskoden giver adgang til Datahub, hvor du finder information om dit elforbrug og de aftaler, du har med danske elleverandører.
  Læs mere om Datahub

 • 3

  Aflæsninger

  De senest registrerede aflæsninger på din elmåler, som danner grundlag for et forventet årsforbrug.
  Dit elforbrug for kommende periode beregnes udfra det forventede årsforbrug og danner grundlag for acontoopkrævning. • 4

  Regningsposter

  AURA FastEl
  Navn på dit elprodukt, som du køber hos en elleverandør.
  Abonnement, AURA
  Det abonnement du betaler til din elleverandør.
  Balance-, system-, og transmissonstarif
  Dækker betalingen for transport på overliggende net - også  kaldet elmotorvejen eller transmissionsnet - opkræves på vegne af Energinet.dk.
  Elafgift
  Elafgiften er en statsafgift, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kWh.
  PSO-tarif
  PSO (Public Service Obligation) er betaling for forskning i grøn energi.
  Abonnement, Netselskab
  Abonnementsbetaling til netselskabet dækker omkostninger  til måling, afregning, aflæsning og fællesomkostninger.
  Nettarif C skabelon
  Betaling for transport på det lokale elnet (nettarif) til det lokale netselskab, betaling er baseret på, hvilken kundekategori du tilhører og hvordan du afregnes.
  Moms
  Du betaler 25% moms til staten af de fleste af posterne på elregningen. Undtaget er fx rykkergebyrer.

 • 5

  Elforbrug

  Dit opgjorte elforbrug for perioden

 • 6

  Opgørelse for perioden

  Beløbet dækker den opgjorte periode (bagudopgørelse) modregnet det, vi allerede har opkrævet aconto (forudbetaling) for perioden.

 • 1

  Acconto forbrug

  Det elforbrug, vi estimere, du vil have i den næste regningsperiode. • 2

  Beløb til accontobetaling

  Her ser du beløbet for din acontobetaling (forudbetaling) for det elforbrug, vi beregner, du vil have i den næste regningsperiode.
  Næste regningsperioden ser du angivet ovenfor kolonnen.

 • 3

  Faktureringsgebyr

  Er du ikke tilmeldt Betalingsservice, opkræver vi et faktureringsgebyr på 39,00 kr. på din regning. Gebyret dækker omkostninger ifm. håndtering og udskrivning af fakturaen.
  Tilmeld dig betalingsservice her