AURAs strategi frem mod 2022

AURA Energi lancerede i 2018 koncernens nuværende strategi, 'Vores AURA', som løber indtil 2022.

Strategien har fokus på vækst og udvikling, og andelshaverværdi er et helt centralt begreb. Vores fornemste opgave som andelsselskab er at skabe værdi for vores andelshavere, og derfor har alle strategiens aktiviteter dette fokus i forskellige omfang.

Læs mere om AURA Energi som andelsselskab, og hvad det betyder for vores ejere

Grundlaget for strategien er vores mission om at understøtte og bidrage aktivt i udviklingen af det bæredygtige samfund. Det gør vi blandt andet gennem infrastruktur. Vi sikrer stabil strøm i kontakten, hurtigt internet og digitale oplevelser. Vi spiller en afgørende rolle i forhold til, at private kunder kan leve det gode liv, og at virksomheder kan drives effektivt.

AURAs værdigrundlag og vores tre kerneværdier: ansvarlighed, proaktivitet og åbenhed har også været med til at forme strategien ‘Vores AURA’.

Strategiens seks fokusområder

’Vores AURA’ har seks fokusområder, hvoraf to, innovation og bæredygtighed, var nye for AURA i 2018 da strategien blev lanceret. De seks fokusområder er udvalgt med afsæt i, at de skaber øget andelshaverværdi – enten direkte eller indirekte:

Innovation – vi ønsker at igangsætte innovative initiativer, der fremmer vores position i markedet for energi og kommunikationsløsninger og bidrager til udvikling af det bæredygtige samfund.

Læs mere om arbejdet med innovation

Bæredygtighed – vi ønsker at støtte bæredygtig energiproduktion, at tilbyde vores kunder bæredygtige løsninger, samt at agere på et miljømæssigt, socialt og etisk grundlag.

Læs mere om arbejdet med bæredygtighed

Kunden – vi ønsker at være kendt og anerkendt for den bedste kundeoplevelse ved blandt andet at kunne levere nærværende, relevant, professionel og hurtig service i alle kundens møder med vores organisation – og i hele kundens livscyklus.

Medarbejdere – vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der gennem godt arbejdsmiljø samt personlig og faglig udvikling for den enkelte kan fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere.

Vækst – vi ønsker at skabe en større virksomhed i 2022. Vi definerer vækst på indtjening, men også på antallet af kunder og særligt på aktiviteter og investeringer, der skaber udvikling i lokalområdet.

Lønsomhed – vi ønsker at drive en lønsom forretning, da det er forudsætningen for at skabe udvikling, andelshaverværdi og gode kundeoplevelser.

 

Vi illustrerer vores strategi som et hus. De seks fokusområder er de bærende søjler, vores dygtige medarbejdere er fundamentet og taget andelshaverværdi, fordi alle AURAs aktiviteter skal lede til andelshaverværdi direkte eller indirekte. 

 

Retningslinjer og pejlemærker

De centrale elementer i ’Vores AURA’ er et øget fokus på udvikling og andelshaverværdi frem mod 2022