Persondatapolitik for rekrutteringer i AURA koncernen

Dataansvarlig er:
AURA Energi a.m.b.a., CVR-nr. 35 86 15 64
Smedeskovvej 55, 8464 Galten
Tlf. 87 92 55 55
Mail aura@aura.dk

Formål med politikken

Denne persondatapolitik er udarbejdet af AURA Energi a.m.b.a. og gælder i forhold til ansøgning af ledige og uopfordrede stillinger på aura.dk.

Når du afgiver persondata via vores rekrutteringssystem på hjemmesiden, indsamler og behandler vi disse persondata, som du måtte videregive til os.

I denne politik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Rekrutteringsprocessen

I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, generelle og specifikke kompetencer, anbefalinger/referencer.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb, dette kan f.eks. være straffeattest eller indhentning af data fra sociale medier. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

I forbindelse med rekruttering til nogle stillinger kan virksomheden gennemføre en personlighedstest, kognitiv test eller typetest. Vi vurderer altid, om det er relevant i forhold til den pågældende stilling. Formålet med test er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder og for at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og den konkrete stilling. Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden testen gennemføres. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

I nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi oplysningerne, som vi modtager. Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Hvilke persondata behandler vi

Når du søger via vores rekrutteringssystem vil du som minimum blive bedt om at afgive: navn, adresse, e-mail, titel på CV, CV og ansøgning. Du har endvidere mulighed for at afgive: fødselsår, billede, telefonnummer, mobilnummer, erfaring, uddannelse, uddannelsessted, år for endt uddannelse, uddannelsesniveau samt upload af andre filer. Vi anvender samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6 litra a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger. 

De oplysninger du frivilligt videregiver som f.eks. cpr.nr., tidligere ansættelser, ægteskabelig status, oplysninger om familie, fritidsinteresser og frivilligt arbejde afgives med dit samtykke om afgivelse af data. Vi anvender samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6 litra a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

Vi kan også i forbindelse med rekrutteringsprocessen bede om dit samtykke til, at vi må indhente andre relevante oplysninger som f.eks. straffeattest eller kontakte tidligere arbejdsgivere for reference. Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 litra a som hjemmel til at behandle disse oplysninger. 

Hvordan videregiver og opbevarer vi dine persondata?

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke bortset fra i følgende tilfælde:

Dine persondata bliver anvendt af de medarbejdere i AURA Energi koncernen, som har brug for persondataene for at kunne behandle din ansøgning, dvs. medarbejdere der er med i det aktuelle rekrutteringsudvalg, for den givne stilling.

De nødvendige samarbejdspartnere har adgang til persondata, det er fx IT leverandører, der håndterer IT systemer på vores vegne. Vi videregiver kun persondata til tredjepart, hvis de skal udføre en konkret behandling på vores vegne.

Vores samarbejdspartnere handler alene på AURA Energis instrukser og efter indgåelse af en databehandleraftale med AURA Energi.

Opbevaring og sletning

De oplysninger vi har registreret om dig slettes senest inden for 6 måneder, medmindre du inden da har tilbagetrukket dit samtykke. Dog sletter vi resultatet fra din personlighedstest, kognitive test eller typetest, hvis en/flere af disse er gennemført, straks efter at vi har givet dig afslag.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Dine rettigheder - oplysninger om behandling af dine persondata

Du har efter databeskyttelseslovgivningen følgende rettigheder:

  • Indsigtsret
  • Ret til berigtigelse
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte AURA Energi via på mail: hr@aura.dk

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine persondata.

Du kan enten henvende dig direkte til os eller til Datatilsynet.

Direkte til AURA Energi via mail hr@aura.dk

Datatilsynet, Christians Brygge 28, 4., 1559 København V.
Telefon 3314 3844
Fax 3313 3843
E-post: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Cookiepolitik

Hvordan bruger vi cookies, og hvilke cookies sættes på aura.dk

Læs mere om vores cookiepolitik

Personoplysninger når du er Fiberkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

Læs vores privatlivspolitik

Personoplysninger når du er Elkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

 

Læs vores vilkår og betingelser