Koncern hoved- og nøgletal

Se hoved- og nøgletal for koncernen AURA Energi a.m.b.a. 

 

HOVEDTAL i mio. kr. 2017 2016 2015 2014 2013
Bruttoomsætning inkl. moms og afgifter og PSO 1.997 1.989 2.099 2.089 2.000
Nettoomsætning* 711  774 922 961 862
Bruttoresultat 305 268 236 228 216
EBITDA 151  126 113 94 87
Resultat af ordinær primær drift 26  -16 -11 -8 -8
Resultat af finansielle poster 37  304 16 20 13
Årets resultat 49  260 0 1 12
           
Langfristede aktiver 2.034  1.971 2.251 2.214 2.147
Kortfristede aktiver 1.128 1.035 566 657 833
Aktiver i alt 3.162 3.006 2.817 2.871 2.981
Årets investering i materielle anlægsaktiver 207  236  157 208 227
Egenkapital 2.765  2.713 2.433 2.447 2.448
           
Langfristede forpligtelser 31 33 146 205 266
Kortfristede forpligtelser 366 260 238 218 267
Pengestrøm fra drift 185  190 78 124  94
Pengestrøm investering -200  -68  -129  -198 146
Pengestrøm finansiering 88  -112  -61 -60 -30
Pengestrøm i  alt 73  10  -112 -134 210
           
NØGLETAL          
Bruttomargin 42,9% 34,6% 25,6% 23,7% 25,1%
EBITDA-margin 21,3% 16,3% 12,3% 9,8% 10,1%
Overskudsgrad 3,7%  -2,1% - 1,2%  -0,8%  -0,9%
Soliditetsgrad 87,4%  90,2%  86,4% 85,2%  82,1%
Egenkapitalforrentning 1,9%  10,1% 0,0%  0,0%  0,5%
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigelse 306  294  281 278 272

Regnskabspraksis

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
*Nettoomsætningen er efter engrosmodellens indførelse ekskl. PSO-tarif.