Koncern hoved- og nøgletal

Se hoved- og nøgletal for koncernen AURA Energi a.m.b.a. 

 

HOVEDTAL i mio. kr. 2016 2015 2014 2013
Bruttoomsætning inkl. moms og afgifter 1.865 2.099 2.089 2.000
Nettoomsætning*  774 922 961 862
Bruttoresultat 268 236 228 216
EBITDA  126 113 94 87
Resultat af ordinær primær drift  -16 -11 -8 -8
Resultat af finansielle poster  304 16 20 13
Årets resultat  260 0 1 12
         
Langfristede aktiver  1.971 2.251 2.214 2.147
Kortfristede aktiver 1.035 566 657 833
Aktiver i alt 3.006 2.817 2.871 2.981
Årets investering i materielle anlægsaktiver  236  157 208 227
Egenkapital  2.713 2.433 2.447 2.448
         
Langfristede forpligtelser 33 146 205 266
Kortfristede forpligtelser 260 238 218 267
Pengestrøm fra drift  190 78 124  94
Pengestrøm investering  -68  -129  -198 146
Pengestrøm finansiering  -112  -61 -60 -30
Pengestrøm i  alt  10  -112 -134 210
         
NØGLETAL        
Bruttomargin 34,6% 25,6% 23,7% 25,1%
EBITDA-margin 16,3% 12,3% 9,8% 10,1%
Overskudsgrad  -2,1% - 1,2%  -0,8%  -0,9%
Soliditetsgrad  90,2%  86,4% 85,2%  82,1%
Egenkapitalforrentning  10,1% 0,0%  0,0%  0,5%
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigelse  294  281 278 272
         
TEKNISKE HOVEDTAL        
Områdeforbrug (MWh)  956.930  948.875  939.205  966.031
Leveret el (MWh)  924.513  917.283 914.059  930.141
0,4 kV kabel (km)  2.985  2.922  2.908  2.888
10 kV kabel (km)  1.986 1.986 1.972 1.961
10/0,4 kV stationer (stk.)  2.539 2.505 2.496 2.478
60 kV kabel (km)  206 206  206  206
60/10 kV stationer (stk.)  29  29  29  29
Målepunkter (stk.)  103.067  101.723  100.237 99.708

Regnskabspraksis

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
*Nettoomsætningen er efter engrosmodellens indførelse ekskl. PSO-tarif.