Koncern hoved- og nøgletal

Se hoved- og nøgletal for koncernen AURA Energi a.m.b.a. 

 

HOVEDTAL i mio. kr. 2018 2017 2016 2015 2014
Bruttoomsætning inkl. moms og afgifter og PSO 1.969 1.997 1.989 2.099 2.089
Nettoomsætning* 707 711  774 922 961
Bruttoresultat 288 305 268 236 228
EBITDA 138 151  126 113 94
Resultat af ordinær primær drift -55 26  -16 -11 -8
Resultat af finansielle poster 111 37  304 16 20
Årets resultat  28 49  260 0 1
           
Langfristede aktiver 1.997 2.034  1.971 2.251 2.214
Kortfristede aktiver 1.172 1.128 1.035 566 657
Aktiver i alt 3.169 3.162 3.006 2.817 2.871
Årets investering i materielle anlægsaktiver 216 207  236  157 208
Egenkapital 2.799  2.765  2.713 2.433 2.447
           
Langfristede forpligtelser 50 31 33 146 205
Kortfristede forpligtelser 320 366 260 238 218
Pengestrøm fra drift 149 185  190 78 124
Pengestrøm investering -135 -200  -68  -129  -198
Pengestrøm finansiering -42 88  -112  -61 -60
Pengestrøm i  alt -28  73  10  -112 -134
           
NØGLETAL          
Bruttomargin 40,8% 42,9% 34,6% 25,6% 23,7%
EBITDA-margin 19,6% 21,3% 16,3% 12,3% 9,8%
Overskudsgrad -7,7% 3,7%  -2,1% - 1,2%  -0,8%
Soliditetsgrad 88,3% 87,4%  90,2%  86,4% 85,2%
Egenkapitalforrentning 1,0% 1,9%  10,1% 0,0%  0,0%
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigelse 316 306  294  281 278

Regnskabspraksis

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
*Nettoomsætningen er efter engrosmodellens indførelse ekskl. PSO-tarif.