AURAs strategi frem mod 2022

Koncernstrategien for AURA Energi for 2018-2022 har vi døbt ’Vores AURA".
Dermed understreger vi vores position, som andelsselskab, hvor det centrale er den værdi, vi skaber for vores andelshavere.

Strategien udstikker retningslinjer og pejlemærker for AURA Energis langsigtede mål frem mod 2022.

AURA Vision

AURA vil være et værdiskabende, innovativt og bæredygtigt energiselskab.
Vi vil være kundens naturlige valg.

Energiselskab

Begrebet energiselskab favner både energi, teknik og kommunikationsløsninger.

Værdiskabende

Vi vil skabe og give værdi til vores andelshavere, kunder og samfundet ved at drive en sund forretning, være en aktiv medspiller i samfundet samt bidrage til udviklingen. Vi leverer den bedste kundeoplevelse baseret på høj kvalitet og troværdighed.

Innovativt

Vi udvikler os hele tiden. På den lange bane deltager vi aktivt i den bæredygtige udvikling af samfundet og gør dermed en forskel. Men også i hverdagen er vi innovative og arbejder konstant på at forbedre os.

Bæredygtigt

Som virksomhed agerer vi på et socialt og etisk grundlag i overensstemmelse med vores CSR-politik. Vi er pålidelige og opfører os altid ordentligt. Vi støtter bæredygtig energiproduktion og tilbyder vores kunder bæredygtige løsninger.

Naturlige valg

Vi har en stærk og unik position i markedet, fordi vi er ordentlige og troværdige. Vi møder og overgår kundens forventninger ved at gøre det nemt at blive og være kunde hos AURA samt levere den bedste kundeoplevelse.

 

Andelshaverværdi i centrum

’Vores AURA’ bygget på andelshaverværdi som centralt begreb. Som andelsselskab er det naturligt, at vi tager afsæt i at skabe værdi for vores ejere, andelshaverne.

Strategien indeholder seks fokusområder, der er udvalgt med afsæt i, at de skaber øget andelshaverværdi – enten direkte eller indirekte. De seks fokusområder er pejlemærker for alle aktiviteter i strategiperioden.

AURA Strategihus illustrerer sammenhængen mellem de strategiske fokusområder og andelshaverværdi., Medarbejdere er det afgørende fundament for de fem øvrige fokusområder.

Andelshaverværdi er strategihusets tag og dermed resultatet af alle strategiske indsatser.

Retningslinjer og pejlemærker

De centrale elementer i ’Vores AURA’ er et øget fokus på udvikling og andelshaverværdi frem mod 2022