Brug din stemme

Stem på din favorit til AURA Energis repræsentantskab. Fristen er den 13. november 2020 kl. 23.59.

Der er kampvalg i valgområde 2, 4, 5, 6 og 7, så din stemme er med til at afgøre, hvilke kandidater, som vælges. 

I valgområderne 1 og 3 er der fredsvalg. Dermed er de opstillede kandidater automatisk valgt. 

Se valgområderne 

De fysiske stemmesedler bliver udsendt den 14. oktober med PostNord. Vi sender også mails til de stemmeberettigede, som vi har en mailadresse til.

Du kan stemme på to måde: digitalt eller med brev.

Stem digitalt

Du har modtaget et brev og eventuelt også en email fra AURA Energi med din valgkode.

Koden er på ni cifre, og skal bruges, når du har klikket nedenfor. Den idenficerer dig, som stemmeberettiget andelshaver.

 

om_org_valg_knap_stem_370px.png

Stem med brev

Du har modtaget et brev fra AURA Energi med en en valgfolder, stemmeseddel og en returkuvert.

I valgfolderen kan du se, hvilke kandidater du kan stemme på. På stemmesedlen finder du de samme kandidater. Du må kun sætte ét kryds, ellers er stemmesedlen ugyldig. 

Du skal sende stemmesedlen i svarkuverten. Stemmesedlen skal være vores valgkontor i hænde seneste sen 13. november 2020.

Det er din egen risiko, at stemmesedlen når frem i tide.

Hvem kan du stemme på?

Få overblik over kandidaterne til repræsentantskabet og se, hvorfor de stiller op.

Se kandidaterne 

Kan du ikke finde din stemmekode?

Hvis du ikke kan finde dit brev eller din mail, kan du ringe til vores valgkontor på tlf. 26 12 25 20 alle hverdage kl. 9-16. 

Du kan få din stemmekode gensendt på mail eller SMS, så du har mulighed for at stemme digitalt. 

Sidste stemme tæller

Den sidst afgivne stemme tæller. Hvis du ombestemmer dig efter, at du har afgivet en digital stemme, eller efter du har sendt stemmesedlen afsted, kan du logge ind på valgsiden og ændre din stemme.

Du skal logge ind i systemet med samme valgkode, som du brugte første gang du afgav din stemme. 

Én stemme pr. måler 

Andelshavere har én stemme pr. måler. Hvis du eksempelvis har rådighed over en elmåler i din helårsbolig og i dit sommerhus, har du to stemmmer. 

Én andelshaver må dog maksimalt afgive 10 stemmer. 

Har du en holdning...?

... til grøn omstilling, dit lokalområde, internet, strøm, innovation, bæredygtighed, forsyningssikkerhed, fællessskab, smart cities, teknologi og fremtiden?

Stem på din lokale kandidat, og vær med til at sætte præg på udviklingen af dit lokalområde.

Alt det formelle

Rammerne for valget til AURAs repræsentantskab er selskabets vedtægter og valgregulativer. 

Find vedtægter og valgregulativ