Persondatapolitik for repræsentantskabsvalg og bestyrelsesvalg i AURA Energi a.m.b.a.

Reglerne om repræsentantskabsvalg og bestyrelsesvalg til AURA Energi findes i vedtægterne og valgregulativerne for repræsentantskabet og bestyrelsen

Det fremgår heraf, at enhver andelshaver har valgret.

Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver, som er myndig og som ikke er ansat i AURA Energi a.m.b.a. eller et selskab, som AURA Energi a.m.b.a. direkte eller indirekte kontrollerer.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmerne af repræsentantskabet. Repræsentanter, der besidder en ledende og/eller betroet stilling i en konkurrerende virksomhed, kan dog ikke vælges til bestyrelsen.

Denne persondatapolitik omhandler således de personoplysninger, der behandles i forbindelse med, at du deltager i repræsentantskabsvalget eller bestyrelsesvalget.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Stiller du op som kandidat til repræsentantskabsvalget behandler vi følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mail, din underskrift, telefonnummer, aftagenummer, beskæftigelse, foto, valgområde, valgmotivation samt navne på dine stillere.

Er du stiller for en kandidat til repræsentantskabet behandler vi følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, din underskrift, valgområde samt aftagenummer.

Vi bruger aftagenummeret til at validere, om du er andelshaver.

Stiller du op til bestyrelsesvalget behandler vi følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mail, valgområde, foto og din skriftlige præsentation af dig selv.

Dataansvarlig

AURA Energi a.m.b.a. er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles om dig i forbindelse med din deltagelse i repræsentantskabsvalget og bestyrelsesvalget i AURA Energi.

Kontaktinformationer:

AURA Energi a.m.b.a.
CVR-nr. 35 86 15 64
Smedeskovvej 55, 8464 Galten
Tlf. 87 92 55 55
Mail: valg@aura.dk

Formål med vores behandling

Formålet med vores behandling er at gennemføre valg til repræsentantskabet og bestyrelsen.

Grundlag for vores behandling af dine personoplysninger

For at stille op som kandidat, suppleant eller stiller skal du give samtykke til den behandling, der er beskrevet ovenfor. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det konsekvenser for din deltagelse i repræsentantskabsvalget og bestyrelsesvalget.

Videregivelser af dine personoplysninger

I forbindelse med repræsentantskabsvalget deler vi dine personoplysninger med vores tekniske samarbejdspartner, Assembly Voting, der udbyder og driver det digitale kandidatsystem. Vi sender oplysningerne sikkert til Assembly Voting, og det er udelukkende navngivne valgadministratorer i Assembly Voting, der har adgang til dine personoplysninger. Assembly Votings datahåndteringsprocesser er under løbende kontrol fra uvildige revisionsfirmaer. Assembly Voting handler alene på AURA Energis instrukser og på baggrund af en databehandleraftale med AURA Energi.

I forbindelse med bestyrelsesvalget vil dine personoplysninger ikke blive videregivet til eksterne tekniske samarbejdspartnere, da vi selv afvikler bestyrelsesvalget.

Vi videregiver derudover dine personoplysninger til vores revisor i forbindelse med ekstern kontrol af repræsentantskabsvalget og bestyrelsesvalget.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen en række rettigheder, herunder ret til indsigt i de oplysninger vi behandler, ret til at få rettet ukorrekte oplysninger og ret til at få slettet dine oplysninger under visse betingelser.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte AURA Energi via vores henvendelsesformular.

Sletning af data

Personoplysningerne opbevares indtil valget er afsluttet og i en rimelig periode herefter til brug for besvarelse af henvendelser eller indsigelser relateret til repræsentantskabsvalget.

Assembly Voting sletter dine data i kandidatsystemet 30 dage efter, valghandlingen er afsluttet.

Klage

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine persondata.

Du kan enten henvende dig direkte til os eller til Datatilsynet. Vi opfordrer til, at du starter med at tage kontakt til os.

 

Senest opdateret: 25. juni 2020.

 

Persondatapolitik på aura.dk

Hvordan modtager og behandler vi dine persondata på aura.dk

Læs vores persondatapolitik

Dine rettigheder

Her kan du henvende dig, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

 

Opret en henvendelse vedr. dine rettigheder