Stil op til AURAs repræsentantskab

Som andelshaver har du mulighed for at få indflydelse på AURA Energi via repræsentantskabet, der er selskabets øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af op til 99 medlemmer. AURA Energis bestyrelse vælges blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

Bestyrelsen består af 13 medlemmer plus 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse og ansætter direktionen.

Hvis du er andelshaver i AURA Energi, kan du stille op til repræsentantsvalget. Du er andelshaver i AURA Energi a.m.b.a, hvis du har rådighed over en elmåler fra vores datterselskab Dinel.

Find ud af, om du er andelshaver

Opstilingsfrisen er udløbet

Den 30. september udløb fristen for at opstille som kandidat til AURAs repræsentantskab. 

Har du spørgsmål?

Vi har samlet en række spørgmål og svar til AURA Valg.

Find svar på dine spørgsmål

Du er også altid velkommen til at kontakte os på valg@aura.dk.

Alt det formelle

Rammerne for valget til AURAs repræsentantskab er selskabets vedtægter og valgregulativer. 

Find vedtægter og valgregulativ