Er jeg andelshaver?

Du kan både være andelshaver og kunde i AURA Energi. Hvorvidt du køber strøm, internet eller andre produkter hos AURA Energi er ikke afgørende for, om du er andelshaver. 

Når du har rådighed over en elmåler fra vores datterselskab Dinel, er du andelshaver i AURA Energi. Har du et sommerhus eller en kolonihave med rådighed over en måler fra Dinel, er du også andelshaver. 

På kortet nedenfor kan du søge din adresse frem. Hvis du klikker på kortet, og der står at Dinel er netskabet i dit område, er du formentlig andelshaver i AURA Energi a.m.b.a.

Skriv din adresse i søgefeltet nedenfor. Klik på kortet ved siden af din adresse. Hvis der står Dinel i den hvide boks, er du formentlig andelshaver i AURA Energi.

Hvad får jeg ud af det?

Som andelshaver i AURA Energi er du en del af vores fællesskab, hvilket giver dig adgang til en række fordele

Læs om dine fordele

Mød andelshaverne

Hvad betyder det at være andelshaver i AURA Energi?

Vores andelshavere fortæller om, hvad deres medejerskab af AURA Energi betyder for dem.

Læs andelshavernes historier