Hvorfor er elpriserne høje for øjeblikket?

Stigende elpriser

Elpriserne er steget markant i de sidste måneder af 2021. Det skal ses i lyset af, at elprisen i foråret 2020 var endda meget lav, så stigningerne virker ekstra voldsomme.

Den korte forklaring på de stigende elpriser er gaspriserne, vejret og at der er godt gang i økonomien, så vi bruger mere strøm.

Den længere forklaring kommer her. Manglende nedbør i Norge og Sverige og mindre blæst end normalt i Nordeuropa betyder, at der ikke produceres så meget el fra vand- og vindkraft. Vi har derfor brug for mere el fra fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas.

Prisen på naturgas har været høj over vinteren og krigen i Ukranine har presset prisen yderligere op.

Samtidig er det blevet dyrere at købe CO2-kvoter, der skal være med til at skubbe den grønne omstilling på vej.

Du kan læse mere om de nuværende høje elpriser hos Dansk Energi.

Elregninger bliver højere

Alle – uanset el-leverandør- kan forvente en dyrere elregning mens priserne er på et højt niveau

Det er dog værd at hæfte sig ved, at elprisen kun udgør en del af din elregning. En fordobling af elprisen, betyder altså ikke en fordobling af din samlede elregning, da den også består af afgifter, tariffer, abonnement mm.

Elprisen er dynamisk, så eksperter forventer ikke, at den forbliver på det høje niveau. Vi skal dog regne med høje elpriser hen over hele vinteren.

Sådan kan du optimere din elregning

Brug strøm, når den er billigst – tjek vores timeviser
Brug mindre strøm – få efterårets bedste spareråd