Gebyroversigt

Har du glemt at betale en regning, opkræver vi et rykkergebyr, som lægges oven i din regning. 

Find de aktuelle takster for rykkere og gebyrer for henholdsvis AURA El-handel og AURA Fiber nedenfor.

Gebyr Pris
Administrationsgebyr (ikke tilmeldt betalingsservice) kr. 39,00
Flytning kr. 0,00
Genåbning i forbindelse med manglende betaling kr. 500,00
Nummerflytning - kampagnepris, normalpris er kr. 299,00 kr. 0,00
Rykker kr. 100,00
Lukkevarsel kr. 100,00
Gebyrer Pris i kr. inkl. moms
Betalingsaftale 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 1 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 2 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 3 100,00
Girokortgebyr 49,00
Betalingsservicegebyr (pr. 1.8.2024) 7,50
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse 81,25
Gebyr ved adresseforespørgsel hos kommune 75,00
Opsigelse af aftale inden for bindingsperioden 500,00
Fogedgebyr (dertil kommer faktiske omkostninger
til foged samt evt. låsesmed)
700,00
Renter ved for sent betaling fastsættes efter § 5:
Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct.
Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

Sidst opdateret den 2. april 2024.

Gebyrer fra dit netselskab

AURA El-handel viderefakturerer gebyrer fra dit netselskab. Dette gør vi uden fortjeneste. De enkelte gebyrer varierer afhængigt af gebyrtype og netselskab. Du kan se priser på gebyrerne på dit netselskabs hjemmeside.

Er du erhverskunde? Se gebyrer for erhverv her.