Gebyroversigt

Har du glemt at betale en regning, opkræver vi et rykkergebyr, som lægges oven i din regning. 

Find de aktuelle takster for rykkere og gebyrer for henholdsvis AURA El-handel og AURA Fiber nedenfor.

Gebyr Pris
Administrationsgebyr (ikke tilmeldt betalingsservice) kr. 39,00
Flytning kr. 0,00
Genåbning i forbindelse med manglende betaling kr. 500,00
Nummerflytning - kampagnepris, normalpris er kr. 299,00 kr. 0,00
Rykker kr. 100,00
Lukkevarsel kr. 100,00
Gebyrer Pris i kr. inkl. moms
Betalingsaftale 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 1 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 2 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 3 100,00
Girokortgebyr 39,00
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse 81,25
Gebyr ved adresseforespørgsel hos kommune 75,00
Opsigelse af aftale inden for bindingsperioden 500,00
Fogedgebyr (dertil kommer faktiske omkostninger
til foged samt evt. låsesmed)
700,00
Renter ved for sent betaling fastsættes efter § 5:
Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct.
Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.


AURA El-handel opkræver desuden gebyr for
nedenstående ydelser fra dit netselskab

Beløbene blive faktureret til os af dit lokale netselskab, og vi sender omkostningen videre til dig uden fortjeneste. Nedenfor angivne beløb kan derfor variere, idet det afhænger af, hvad dit lokale netselskab opkræver. Priserne forholder sig til Dansk Energis vejledning om standardgebyrer

Gebyrer - fra netselskab  Pris i kr. inkl. moms
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.) 693,75
Lukkebesøg v. fysisk besøg (momsfrit) 837,50
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse (momsfrit)  131,25
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid 781,25
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid  1.806,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid 131,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 325,00
Opstart fogedforretning  987,50
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 981,25
Opsætning af kontrolmåler 1.775,00
Målergenetablering  987,50
Oprettelse af midlertidig måler  1.418,75
Oprettelse af midlertidig måler - 2 måler 1.750,00
Nedlæggelse af målerinstallation  950,00
Nedtagning af måler 875,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg  2.387,50
Rykning for aflæsning (momsfrit)  93,75
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Forgæves kørsel (momsfrit) 700,00
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit) 720,00


AURA El-handel A/S tager forbehold for, at de enkelte netselskaber kan have andre eller flere godkendte gebyrer, som vi i givet tilfælde vil viderefakturere til dig uden fortjeneste.

Sidst opdateret den 4. juni 2020