Har du elvarme, kan du få reduceret elafgift

Hvis du har el som primær opvarmningskilde i din helårsbolig, kan du få reduceret elafgiften.

Bruger du el som primær opvarmningskilde, vil din elregning naturligt være højere end i boliger med anden opvarmning. Er din bolig registreret i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, som opvarmet med el, varmepumpe eller jordvarme, kan du få reduceret elafgiften. Du kan få reduceret el-afgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Den særlige el-afgift fastsættes af myndighederne år for år.

Læs også: Hvad består din elpris af?

Læs også: Regler for solcelleejere

Hvordan får jeg reduceret elvarmeafgift?

For at kunne få reduceret elafgiften skal din bolig være registreret som en elopvarmet helårsbolig i BBR registeret. Og du skal tillige være registret som elvarmekunde hos dit el-netselskab. Det er vigtigt at få orienteret dit el-netselskab om forholdet, da reduktionen af elafgiften ikke sker med tilbagevirkende kraft.

OIS - ejendomsdata kan du finde de registrerede oplysninger om din bolig.
Find oplysninger om din bolig på OIS

Skal du ændre BBR oplysninger på din bolig, skal du kontakte din kommune.
Læs mere om BBR

Læs mere om el og afgifter på SKATs hjemmeside

Reduceret elafgift i kroner og øre

Fra den 1. januar 2021 bliver din elafgift beregnet efter følgende satser, hvis du er berettiget til nedsættelse:

  • Forbrug op til 4.000 kWh/år –112,50 øre/kWh (inkl. moms)
  • Forbrug over 4.000 kWh/år – 1,00 øre/kWh (inkl. moms)

Satserne opdateres i udgangspunkt én gang årligt pr. 1. januar.

Hvilke opvarmningskilder dækker elvarme?

Du kan fx få reduceret elafgiften, hvis din bolig er opvarmet med:

  • Jordvarmeanlæg
  • Luft til luft-varmepumpe
  • Luft-til-vand varmepumpe
  • Ganske almindelig elvarme.