Har du elvarme, kan du få reduceret elafgift

Hvis du har el som primær opvarmningskilde i din bolig, kan du få reduceret elafgiften. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler i perioden 1. januar til 30. juni 2023. Læs mere nedenfor.

Bruger du el som primær opvarmningskilde, vil din elregning naturligt være højere end i boliger med anden opvarmning. Er din bolig registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) som opvarmet med el, varmepumpe eller jordvarme, kan du få reduceret elafgiften. Du kan få reduceret elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Den særlige elafgift fastsættes af myndighederne år for år.

Få en elaftale hos AURA

Hvordan får jeg reduceret elvarmeafgift?

For at kunne få reduceret elafgiften skal din bolig være registreret som en elopvarmet helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug i BBR-registeret. Du skal derudover være registret som elvarmekunde hos din elleverandør. Er du elkunde hos AURA, er vi din elleverandør.

Det er vigtigt, at du orienterer os om dette, da reduktionen af elafgift ikke sker automatisk. Hos OIS kan du finde de registrerede oplysninger om din bolig. Har du brug for at ændre BBR-oplysningerne på din bolig, skal du kontakte din kommune. Det er muligt at få reduktionen af elafgift med tre års tilbagevirkende kraft pr. registreringsdato. Dette kræver dokumentation fra din kommune på, hvilken dato din bolig har opfyldt kravene til reduceret elafgift. I disse tilfælde vil vi sende dig et skema, som du og kommunen skal udfylde og returnere til os.

Sådan ansøger du om reduceret elafgift

Når ovennævnte forhold er på plads, kan vi ansøge om reduceret elafgift på dine vegne. Vær opmærksom på, at vi kun kan ansøge for den periode, du har været kunde hos os. Hvis du vil søge om reduceret elafgift tilbage i tid og har haft flere forskellige elleverandører i perioden, skal du også tage kontakt til dine tidligere elleverandører.

Du kan få et overblik over dine tidligere elleverandører på eloverblik.dk

Reduceret elafgift i kroner og øre

Fra 1. januar 2023 er elafgiften midlertidig lempet til EU’s minimumssats som en del af Folketingets aftale om vinterhjælp. Den midlertidige lempelse gælder indtil 30. juni 2023.

I denne periode gives der ikke særlig reduktion i elafgiften for elvarmekunder, da alle forbrugere betaler den samme, lave elafgift på 0,8 øre/kWh ekskl. moms uanset opvarmningskilde.

Fra 1. juli 2023 justeres elafgiften tilbage til et mere normalt niveau. Herfra bliver din elafgift beregnet efter følgende satser, hvis du er berettiget til nedsættelse:

  • Forbrug op til 4.000 kWh/år: 69,7 øre/kWh (ekskl. moms)
  • Forbrug over 4.000 kWh/år: 0,80 øre/kWh (ekskl. moms)

Fra 1. januar 2024 opdateres satserne igen én gang årligt d. 1. januar.

Gode links

Læs mere om el og afgifter på SKATs hjemmeside

Find oplysninger om din bolig på OIS

Læs mere om BBR

Hvad består din elpris af?

Hvilke opvarmningskilder dækker elvarme?

Du kan fx få reduceret elafgiften, hvis din bolig er opvarmet med:

  • Jordvarmeanlæg
  • Luft til luft-varmepumpe
  • Luft-til-vand varmepumpe
  • Ganske almindelig elvarme.