AURA Energi kårer Årets Energibombe

For tredje år i træk kårer AURA Energi Årets Energibombe. Årets Energibombe er den frivillige i den lokale forening, som gør en ekstra indsats og bidrager med et særligt engagement til den lokale forenings arbejde.

En energibombe er med til at styrke fællesskabet i den forening eller i forbindelse med den sag, som vedkommende arbejder for.

AURA Energi belønner Årets Energibombe med 30.000 kr., hvoraf 5.000 kr. går til Energibomben selv, mens de 25.000 kr. går til den forening, som Energibomben er tilknyttet.

Fristen for at stemme på Årets Energibombe er udløbet

AURA Energi er i gang med at tælle alle de stemmer op, som selskabets andelshavere har afgivet. 

Vinderen offentliggøres snarest.

 

 

Disse fem kandidater er med i opløbet om at blive Årets Energibombe 2020

Vi gør det fordi...

Vi er bevidste om vores ståsted som andelsejet selskab, og derfor ønsker vi at give noget tilbage til det lokalsamfund, som vi er en del af og til de andelshavere, som vi er ejet af.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Årets Energibombe eller ansøgningsprocessen, kan du skrive en mail til

kommunikation@aura.dk

Lærke Klitgaard
Lærke Klitgaard
Medlem af bestyrelsen, Ry Tennis Klub
Mere om Lærke
Vi har nomineret Lærke for den kolossale positive energi, hun altid udstråler, og som hun formår at smitte alle os andre med. Ikke alene får hun altid nye ideer, men hun kaster sig også over dem for at gøre dem til virkelighed, og hun lykkes med de fleste – selvom vi andre nogle gange godt kan tvivle.
Helle Søby Degn
Helle Søby Degn
Formand for bestyrelsen, Tranbjerg Børnenes Venner
Mere om Helle
Helle er handlekraftig og modig og formår at samle en masse mennesker. Hun sørger for, at vi holder kursen mod det som vi alle har besluttet er det vigtigste. Nemlig at børnene i Tranbjerg får bedre vilkår at boltre sig på - specielt udenfor. Bare alle små lokale byer havde sådan en som Helle.
Lars Dalsgaard Larsen
Lars Dalsgaard Larsen
Formand for bestyrelsen, Gylling Kulturforening
Mere om Lars
For Lars handler det om at give tilbage og være med til at bevare en levende landsby, hvor store og små har mulighed for at udvikle sig. Det sikrer, at vi kan bo og leve et rart og dejligt sted, hvor der sker noget. Lars går altid forrest og er god til at komme med solide og grundige idéer, som folk gerne vil bakke op om.
Bjarne Nørgaard
Bjarne Nørgaard
Formand for bestyrelsen, Natteravnene i Harlev
Mere om Bjarne
En forudsætning for at foreningen lykkes er en engageret, tydelig og handlekraftig formand, hvilket foreningen har i Bjarne. Han går altid forrest, når det handler om at yde en indsats, hvad enten det er tilmelding til gåture eller deltagelse i Natteravnenes øvrige arrangementer. Bjarne har en oprigtig og stor interesse i, at børn og unge får det bedst mulige afsæt for deres fremtid.
Helene Simoni Thorup
Helene Simoni Thorup
Medlem af bestyrelsen, Stjær Sogns Borgerforening
Mere om Helene
Helene er en fantastisk visionær samarbejdspartner ud i det frivillige foreningsliv. Hun spreder sin energi ud og tilbyder gerne sin viden, arbejdskraft og samarbejde, når det er muligt eller nødvendigt. Hun er ikke bange for at gå forrest og vise vejen, og et gennemgående tema for Helenes aktiviteter er en grøn profil og at få tænkt naturen ind.