Privatlivspolitik for AURA Installation

Dataansvarlig er:
AURA Installation A/S CVR-nr. 29 81 38 84
Skanderborgvej 180, 8260 Viby J
Tlf. 87 92 55 11
Mail installation@aura.dk

Formål med politikken

Denne orientering omhandler de persondata, som vi behandler i forbindelse med udførelse af elektriker- eller elinstallationsopgaver, som du har bestilt hos os.

Formål med vores behandling af dine personoplysninger og retsgrundlag

Formålet med at registrere og indsamle dine persondata er at udføre den opgave du bestiller os. Dette kan være såvel udfærdigelse af tilbud som udførelse af egentlige el-tekniske opgaver. Derudover anvender vi dine persondata til at administrere vores kundeforhold til dig.

Vi behandler alene dine persondata i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål. Behandlingen sker på følgende retsgrundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

Hvilke data behandler vi?

Vi behandler kun de persondata som er nødvendig for os for at kunne udføre opgaven hos dig. Det gælder typisk følgende almindelige persondata:

 • Navn
 • Adresse inkl. postnummer og by
 • Telefonnummer(e)
 • E-mail
 • Evt. tegninger på opgaven m.m.
 • Dokumentation på udført arbejde, herunder billeddokumentation

Vi indsamler og registrer ikke nogen følsomme persondata om dig. Såfremt du selv afgiver følsomme persondata til os i forbindelse med din bestilling af opgaver hos os eller under vores udførelse af opgave vil disse persondata blive slettet, med mindre de er nødvendige for opgavens udførelse.

Videregivelse af dine persondata

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke bortset fra i følgende tilfælde:

 • Til dit netselskab (som er registeret på din installationsadresse), hvis dette er nødvendigt for løsning af opgaven eller beregning af tilbud.
 • Til nødvendige samarbejdspartnere. Det er fx IT leverandører, der håndterer og servicerer vores IT-systemer eller underleverandører vi anvender til at opfylde vores aftale med dig. Vi videregiver kun persondata til tredjepart, hvis de skal udføre en konkret behandling på vores vegne. Vores samarbejdspartnere handler alene efter vores instrukser og efter indgåelse af en databehandleraftale.
 • Hvis vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive persondata til tredjemand eller en offentlig myndighed.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Dine persondata opbevares af os i 5 år efter udløbet af det år, hvor opgaven er udført, hvorefter dine persondata vil blive slettet eller anonymiseret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen følgende rettigheder:

 • Indsigtsret
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder skal du sende en mail til persondata@aura.dk med oplysninger om, hvilke selskab og hvilke oplysninger det drejer sig om.

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine persondata. Du kan enten henvende dig direkte til os eller til Datatilsynet.

 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret juni 2019.

Cookiepolitik

Hvordan bruger vi cookies, og hvilke cookies sættes på aura.dk

Læs mere om vores cookiepolitik