AURAs repræsentantskab

AURA Energi er ejet af vores andelshavere, som er alle, der har en elmåler fra AURA Energi i datterselskabet Dinels forsyningsområde.

På kortet øverst ser du hvilke postnumre, der er omfattet af Dinels forsyningsområde. Hold musen hen over et af de 7 områder og se de tilknyttede postnumre.

Som andelsejet selskab har andelshaverne mulighed for at få stor indflydelse på de beslutninger, der træffes om virksomhedens fremtid ved fx at stille op til og afgive sin stemme til repræsentskabsvalg i AURA Energi. Repræsentantskabsvalg afholdes hvert fjerde år. Sidste valg blev afholdt i november 2016.

Læs mere om AURA Valg 2016

Repræsentantskabsvalget i 2016

AURA Energis første repræsentantskabsvalg blev afholdt fra 30. september og frem til 1. november 2016. Der blev valgt et nyt repræsentantskab bestående af 99 repræsentanter og efterfølgende blev den nye bestyrelse for AURA Energi valgt. AURAs bestyrelse beståer af 13 medlemmer samt 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
De 13 bestyrelsesmedlemmer vælges ud af de 99 repræsentanter.

Find AURA Energis repræsentantskabsmedlemmer

Du kan også klikke på hvert område på kortet øverst på siden og finde repræsentanterne for hvert område.

Repræsentantskabsmedlemmer for valgområde 1

Repræsentantskabsmedlemmer for valgområde 2

Repræsentantskabsmedlemmer for valgområde 3

Repræsentantskabsmedlemmer for valgområde 4

Repræsentantskabsmedlemmer for valgområde 5

Repræsentantskabsmedlemmer for valgområde 6

Repræsentantskabsmedlemmer for valgområde 7

Vedtægter

Som andelsselskab har vi en række vedtægter, som er gældende for ledelsen af AURA Energi a.m.b.a.

Læs de gældende vedtægter inkl. valgregulativer