Organisationen AURA Energi

Med baggrund i AURA Energis strategi for 2018-2022, Vores AURA, har koncernen pr. 1. januar 2019 fået en ny organisationsstruktur. Strukturen betyder en forenklet og fokuseret organisation, som er rustet til at arbejde på de strategiske fokusområder i strategien.