Replik: Solidt flertal bag fusionen af 4 elselskaber

30. marts 2016

Lederen i JP Aarhus den 20. marts forholder sig kritisk til de møder, der blev holdt for andelshaverne i Brabrand Elselskab op til afstemningen om sammenlægning med tre andre lokale elselskaber i 2014.

Læs lederen i JP Aarhus: Borgermøde

Sammenlægningen var på dagsordenen på tre generalforsamlinger, hvor alle andelshavere havde mulighed for at møde op og stemme. Først gav et flertal på 83 % af de fremmødte bestyrelsen bemyndigelse til at fortsætte drøftelserne om en sammenlægning. Da sammenlægningsaftalen var indgået, blev den vedtaget på to generalforsamlinger med et flertal på henholdsvis 78 % og 83 % - begge gange efter en lang og god debat.

Det fremgik både af beslutningsgrundlaget og af debatten i medierne, at man i det nye selskab ville foretage en forretningsmæssig vurdering af, om der var grundlag for at udrulle fibernet i hele det fremtidige forsyningsområde – herunder Brabrand. Denne vurdering går først og fremmest ud på, om der blandt borgere og virksomheder er et ønske om at tilslutte sig fibernettet. Her er vi i Brabrand blevet mødt med meget stor interesse for at fremtidssikre den digitale infrastruktur, hvorfor vi ganske rigtigt er i gang med at indlægge fiber på en del veje. I øvrigt sammenfaldende med, at vi en del steder udskifter nedslidte elkabler, så her skulle vi under alle omstændigheder grave op.

I forbindelse med fusionen er der rent faktisk blevet tilført yderligere arbejdspladser til faciliteterne Brabrand, mens andre funktioner er blevet omplaceret i organisationen.
AURA Energi har i dag med en egenkapital på over 2,4 mia. kr. et solidt kapitalgrundlag, hvilket bidrager til at sikre en meget høj stabilitet i områdets elforsyning. Egenkapitalen i Brabrand Elselskab på over 100 mio. kr. indgik i det nye fælles selskab. De fire fusionerede selskaber bidrog med tilnærmelsesvis lige store værdier pr. andelshaver, hvilket er bekræftet af uafhængige eksterne revisorer. Andelshavernes værdier i AURA Energi er således intakte og uændrede i forhold til før sammenlægningen.

Vi er i AURA Energi meget stolte af, at vores forbrugerejede selskab er blevet til med et solidt flertal efter en god demokratisk proces, hvor alle andelshavere i Brabrand har haft mulighed for at blive hørt og afgive deres stemme. Vi håber derfor også, at mange andelshavere vil udnytte deres stemmeret til efteråret, når der skal vælges nyt repræsentantskab i AURA Energi.

Med venlig hilsen

Allan Werk, formand Østjysk Energi    
Lars Broni, formand Brabrand Elselskab
Carsten Christiansen, formand Galten Elværk
Claus Ørnbjerg Christensen, formand Viby El-værk