Silkeborg Kommune helt i front på gadelys

PRESSEMEDDELELSE: Som en af få kommuner i landet er Silkeborg Kommune nu næsten helt i mål med at udskifte alle 20.000 gadelys i kommunen til LED. De sidste 400 lamper forventes udskiftet inden nytår.

Silkeborg Kommunes udskiftning af gadelysarmaturer til LED-teknologi startede allerede i 2013. Her vedtog kommunen en ny belysningsstrategi, som sikrer, at der bruges mindre strøm, så der udledes mindre CO2. Den strategi er nu ved at være fuldt udrullet, og derned sparer kommunen en betragteligt beløb på både elregning, drift og vedligehold.

Lokal virksomhed vinder nyt udbud

Det er kommunens Vej- og Trafikudvalg, der er ansvarlig for gadelysene i Silkeborg Kommune. Siden 2013 har de haft et tæt samarbejde med AURA Entreprise, der holder til i Galten og er en del af AURA Energi. De har netop vundet Silkeborg Kommunes nye 4-årige udbud om den fremtidige drift og vedligehold af gadelysene gældende fra 1. august 2019.

"AURA Entreprise vandt udbuddet, fordi de kom med det bedste tilbud, hvor kvaliteten er høj, mens prisen holdes lav", siger Stig Autzen, vejingeniør i Silkeborg kommune.

Mere lys for færre penge

De nye LED-armaturer bruger mindre strøm og skal ikke have skiftet pærer. Kun armaturet skal skiftes efter 18-20 år. Samtidig er LED-teknologien så langt fremme, at det giver et bedre lys for færre penge. Årligt sparer kommunen omkring to mio. kr. på elregningen.

"Vi er utrolig glade for at samarbejde med en professionel bygherre som Silkeborg Kommune. De ved, hvad de vil, og gennem årene har begge parter været gode til at udfordre hinanden og optimere processerne. Det betyder, at vi i dag har et meget effektivt og velfungerende samarbejde", siger Claus Jørgensen, entreprisechef hos AURA Entreprise.

Vigtigt at melde fejl på gadelys

Det er AURA Entreprises opgave at reparere fejlmeldte gadelys, men det er umuligt at overvåge samtlige 20.000. Derfor er de afhængige af, at borgere i kommunen fejlmelder det til Aura, hvis der opleves fejl på gadelysene. Dette gøres online via Silkeborg Kommunes hjemmeside.