Selvstændighed og investering i lokalområdet er vejen til fortsat vækst for AURA Energi

24. april 2019

PRESSEMEDDELELSE: AURA Energi kom godt ud af 2018 med et fornuftigt positivt resultat og stærkt stigende aktivitetsniveau.

Fokus på andelshaverværdi, bæredygtighed og tilfredse kunder var nogle af de ingredienser, der gav AURA-koncernen et godt 2018. Resultatet for 2018 blev efter skat på 28 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende, særligt set i lyset af, at resultatet er reduceret med 110 mio. kr. i form af hensættelse til fremtidig nedsættelse af nettarifferne samt hensættelse til fiberpulje og fremtidssikring af fibernettet.

2018 var det første år med den nye koncernstrategi ’Vores AURA’, der sætter retningen for udviklingen af koncernen frem mod 2022.

”Andelshaverværdi, lønsomhed og bæredygtighed er væsentlige pejlemærker i strategien, og derfor er det særligt tilfredsstillende, at vi både kan præsentere et solidt overskud, og samtidig se tilbage på et år hvor vi har investeret betydeligt i vores lokalsamfund med nedsættelse af elnettariffer, afsat midler til AURA Fiberpulje og igangsat AURA Delebiler,” siger Carsten Höegh Christiansen adm. direktør i AURA.

Nettariffen nedsættes igen

Årsrapporten blev onsdag præsenteret for AURAs repræsentantskab, der ud over en gennemgang af præstationerne i 2018 kunne glæde sig over beslutningen om, at nettarifferne i 2019 bliver sat yderligere ned. Det er tredje gang på halvandet år, at Dinel nedsætter tarifferne, og siden 1. januar 2017 er tarifferne sænket med ca. 19 %. Dermed er datterselskabet Dinel fortsat blandt landets allerbilligste netselskaber.

”En del af vores værdisæt er ansvarlighed og troværdighed, og det går vi på ingen måder på kompromis med. Resultaterne og præstationerne fra 2018 viser endnu engang, at vores kunder, andelshavere og det omgivende samfund kan stole på AURA som samarbejdspartner,” siger Allan Werk, bestyrelsesformand i AURA Energi.

Ingen planer om fusion

Bestyrelsesformanden kom i sin beretning også ind på de konsolideringer af forskellig slags, der i de seneste måneder har fundet sted i energibranchen.

”Senest har vi set, at VERDO har valgt at sælge deres elnet. Det mener jeg er en forkert vej at gå. Det kunne vi ikke forestille os, at vi vil gøre, for elnettet er hjerteblod for os. I det hele taget ser vi ikke ind i fusioner eller overtagelser af den ene eller anden slags. Vi driver en ganske fornuftig virksomhed med fokus på andelshaverværdi, og det gør vi bedst ved at forblive selvstændige,” understreger Allan Werk, og fortsætter:

”Naturligvis kigger vi os omkring for sunde og værdiskabende partnerskaber på forskellige forretningsområder, hvor det giver mening.”

Grøn omstilling udfordrer

AURA Energi hører hjemme i Østjylland, der er et af landets stærkeste vækst- og udviklingsområder. Det giver AURA nogle interessante udviklingsmuligheder, men også en række udfordringer blandt andet i udbygningen af og sikring af leverancen i elnettet. Udfordringer, der ikke bliver mindre i takt med den grønne omstilling, der betyder øget elektrificering af samfundet, langt flere elbiler, decentral energiproduktion fra vedvarende energikilder, der sjældent er samstemmende med efterspørgslen.

”Vi forventer fortsat et meget højt investeringsniveau generelt i AURA på grund af udfordringerne i elnettet, og det ansvar vi påtager os i den grønne omstilling. Det vil vi naturligvis gøre med omtanke og fokus på lønsomhed og andelshaverværdi,” lyder det fra Carsten Höegh Christiansen.

Årsregnskab 2018 – nøgletal

  • Nettoomsætning: 707 mio. kr.
  • EBITDA: 138 mio. kr.
  • Egenkapital: 2.799 mio. kr.
  • Årets resultat: 28 mio. kr.

Læs årsrapporten