Ringe sommervejr presser elmarkedsprisen helt i bund

19. august 2015

En sommer med mere regn og rusk end sædvanligt har sat skub i elproduktionen fra vand- og vindkraft i Norden. I juli måned var elmarkedsprisen den laveste siden Danmark sluttede sig til den nordiske energibørs, Nord Pool i de sidste 15 år. Lave elmarkedspriser udfordrer på lang sigt effektbalancen, når det bliver mindre attraktivt at investere i elproduktion.

10,2 øre per kilowatt-time. Så lav var handelsprisen i juli måned for elektricitet på det danske spotmarked. Det er næsten en syvendedel af, hvad strømmen handledes til i februar 2010. Dengang pressede en tør sommer og kold vinter den nordiske elpris til rekordhøjder. Samtidig er det under halvdelen af, hvad kilowatt-timen blev handlet til i en gennemsnitlig juli måned sidenår 2000.

-Vind og vejr smitter af på elmarkedsprisen. En våd sommer har fyldt de svenske og norske vandmagasiner og en vindrig sommer har også givet langt mere vindmøllestrøm end vanligt for en sommer siger Dansk Energis analysechef, Peter Meibom.

For privatkunderne vil de lave markedspriser dog smitte af i et mindre omfang, da den rene elpris kun udgør omtrent 15 procent af en husholdnings elregning. Mens bidraget til vedvarende energi vil stige med en lav elmarkedspris, og øvrige skatter og afgifter udgør allerede 58 procent af en husholdnings elregning.

De lave elmarkedspriser skyldes at en blanding af et lavere elforbrug og et større udbud af særligt vedvarende energiproduktion, som koster mindre i drift. Dermed tegner 2015 til at blive et år med grønnere strøm i stikkontakten. Men de lave elpriser udfordrer også det traditionelle elmarked, hvor der alene handles i kilowatt-timer.

Markedet forventer forholdsvist lave elpriser i de kommende år. Det er selvfølgeligt positivt, at elsektoren leverer et pris- og klimavenligt produkt. Udfordringen er, at den lave elmarkedspris gør det langt mindre attraktivt at investere i elproduktion, siger Peter Meibom.

Han henviser til, at en stor del Nordeuropas aldrende kraftværkpark snart går på pension, samtidig med at en del kraftværker allerede i dag lukker, fordi markedet forventer lave markedspriser de kommende år.  Kraftværkerne er nødvendige som backup, når det er vindstille, og solen ikke skinner, så solceller og vindmøller ikke kan levere el til vores stikkontakter. Men lave elmarkedspriser hæmmer investeringslysten i elproduktion.

Kilde: Dansk Energi