Produktionsvirksomheder navigerer efter upræcise energinøgletal

10. juli 2018

FORSKNING & UDVIKLING: Danske produktionsvirksomheder arbejder med energiledelse og energioptimerer i stor stil, men mange af dem lider under, at de opsatte nøgletal for energiforbrug ikke er præcise nok til at kunne anvendes som styringsværktøj.

I de fleste produktionsvirksomheder er nøgletallene typisk på et så overordnet niveau, at de ikke siger noget brugbart om det reelle energiforbrug i virksomhedens produktionsprocesser. Det betyder reelt, at virksomhederne styrer i blinde og at udslag i energiforbruget ikke opdages, og der kan deraf heller ikke reageres på det. Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt støttet af ELFORSK skal nu undersøge, hvordan virksomhedernes nøgletal bliver mere operationelle, så de kan bruges som et retvisende styringsværktøj for de driftsansvarlige.

Nøgletal til energiledelse

Seniorrådgiver Claus Götke fra AURA Rådgivning mener, at projektet indeholder et stort potentiale for danske produktionsvirksomheder. Specielt dem, der arbejder med energiledelse efter ISO 50001-standarden som et alternativ til energisyn. Her er det et krav, at nøgletallene er tilstrækkelig præcise.

”Den største udfordring er, at nøgletallene ofte er af en så generel karakter, at de ikke tager højde for udefrakommende faktorer, som virksomheden reelt ikke er herre over. Eksempelvis er et populært nøgletal hos mange virksomheder det totale energiforbrug i kilowatttimer pr. produceret enhed, men tallet tager ofte ikke højde for eksempelvis udetemperatur, som betyder rigtig meget for energiforbruget, hvis der anvendes meget køling. Nøgletallene skal være mere fokuserede på én bestemt produktionsproces for at kunne anvendes som reelt styringsværktøj”.

”Et godt nøgletal tager også højde for virksomhedens tomgangsforbrug, så det afspejler det faktiske energiforbrug i de rene produktionsprocesser”, siger Claus Götke.

Forventning om værdifulde input

En af de produktionsvirksomheder, der leverer data til projektet er Primo Danmark A/S. De udvikler og producerer bl.a. miljøcertificerede plastprofiler til fx vinduer, døre, afslutningslister til boligen m.m. på deres fabrik beliggende i Tirstrup i Vestjylland. Her regner man med, at forskningsprojektet kan give dem værdifulde input.

”Primo Danmark er ISO 50001-certificerede og arbejder målrettet med energioptimeringer. I den forbindelse har vi behov for operationelle nøgletal, som vi kan bruge til at lave målsætninger og styre efter. Da vi blev tilbudt at komme med i forskningsprojektet, så vi det som en mulighed for at blive endnu stærkere på det område og takkede derfor ja”, siger Ronni Sørensen, Technical Department Manager hos Primo Danmark.

Ved operationelle nøgletal forstås nøgletal af en sådan kvalitet, at de bl.a. kan benyttes til at identificere årsager til faldende energieffektivitet samt troværdig dokumentation af effekten af energibesparelsestiltag.

Datagrundlaget skal være i orden

AURA Rådgivning har fået udleveret datamaterialet fra en af de deltagende virksomheder og skal nu i gang med at strukturere og analysere data. For at kunne identificere de nøgletal, der er mest relevante for en virksomhed, er datagrundlaget af afgørende betydning.

”Datakvalitet er vigtigt. Hvis alle data var struturede og tilgængelige ville det være en nem opgave at udpege nøgletallene, men vores erfaring er, at virkeligheden sjældent ser sådan ud. Det forholder vi os selvfølgelig til og kommer med anbefalinger til, hvordan man som virksomhed kan blive endnu bedre til at opsamle de rigtige data og køre dem sammen i de rette systemer”, slutter Claus Götke. 

FAKTA om ”Energinøgletal for energieffektivitet og energifleksibilitet”

De energinøgletal, der pt. anvendes i langt størstedelen af danske industrivirksomheder er så overordnede, at de ikke giver mulighed for at følge energiforbruget tilstrækkeligt præcist. Desuden korrigeres energinøgletallene ofte ikke for ændringer i procesparametre som f.eks. produktionsmængde eller produktionssammensætning, hvorfor nøgletallene er upræcise.

Formålet med projektet er at udvikle værktøjer som industri- og erhvervsvirksomheder samt energirådgivere kan benytte ved dannelse af operationelle nøgletal. Ved operationelle nøgletal forstås nøgletal af en sådan kvalitet, at de bl.a. kan benyttes til at identificere årsager til faldende energieffektivitet samt troværdig dokumentation af effekten af energibesparelsestiltag. Der er et udtalt behov for værktøjerne i en række sammenhænge.

Deltagende partnere: Teknologisk Institut, AURA Rådgivning A/S, YourEnergy ApS, Primo Danmark A/S, RC Plast A/S, Haldor Topsøe A/S Leo Pharma A/S.

Projektet er støttet med midler fra ELFORSK.