Østjyske el-kunder har tårnhøj forsyningssikkerhed

21. november 2016

PRESSEMEDDELELSE: Ifølge de nyeste tal fra ELFAS (Elselskabernes Fejl- og Afbrudsstatistik) har danskerne strøm i stikkontakten 99,99% af tiden, hvilket svarer til en gennemsnitlig afbrydelsestid på kun 19 minutter fordelt over 2015. I Østjylland var afbrydelsestiden dog helt nede på blot 5 minutter.

Det kan man med tilfredshed konstatere hos det østjyske energiselskab AURA Energi, som forsyner ca. 100.000 husstande og virksomheder med el. Her ser man de løbende investeringer i fornyelse af el-anlæggene og et højt vedligeholdelsesniveau som årsager til det gode resultat.

- Der er ingen tvivl om, at vores investeringer og vedligehold af nettet giver færre nedbrud. For et par år siden totalrenoverede vi f.eks. en stor 60/10 transformerstation på Thomas Helstedsvej i Skanderborg, og der er nu igangsat samme renoveringsproces på en større transformerstation i Viby. Den gamle rives helt ned, og der bygges et nyt og topmoderne anlæg, så forbrugerne i vores forsyningsområde også i fremtiden kan sikres strøm i stikkontakten, siger Erik K. Rasmussen, Netdirektør hos AURA El-net.

Hos chefkonsulent i Dansk Energi, Peter Kjær Hansen, er der også glæde at spore over de flotte tal, og han er enig i, at den høje forsyningssikkerhed ikke kommer af sig selv:

- Der er ingen tvivl om at de investeringer, som de danske el-netselskaber har foretaget med at kabellægge og forny vores eldistributionsnet, har en mærkbar, positiv effekt på den kvalitet, som vores elnet leverer til de danske elforbrugere. Det har gennem tiden betydet væsentligt færre afbrud i Danmark end i resten af EU. Det hele er dog ikke helt rosenrødt, da der er begyndende alderdomstegn at spore. Derfor kræver det stadig løbende investeringer i nettet at bibeholde den høje forsyningssikkerhed, siger han.

El-nettets alder giver udfordringer

Selvom den gennemsnitlige afbrydelsestid på landsplan er tilfredsstillende, er den steget en anelse sammenlignet med 2014. Dengang var afbrydelsestiden ca. 15 minutter, hvilket betyder en forøgelse på 4 minutter.

- Der er mange faktorer, som har betydning for den øgede afbrydelsestid, men det er også en naturlig konsekvens af, at el-nettets præstationsevne har toppet. Faktum er, at der er en del anlæg af ældre dato, så en høj forsyningssikkerhed i fremtiden er afhængig af, at investeringsparatheden er til stede hos landets netselskaber, siger Peter Kjær Hansen.

Ifølge interesseorganisationen Dansk Energi er der en investeringspukkel på ca. 4 mia. kroner frem mod 2020, der er opstået på grund af de usikre politiske rammebetingelser, som gør netselskaberne tilbageholdne med nye investeringer.

Hos AURA El-net er Netdirektør Erik K. Rasmussen enig i, at det er en udfordring, men understreger, at der tages højde for denne risiko. Det gøres via såkaldte Asset Management-processer, der sikrer optimering af de løbende beslutninger.

- Vores arbejde med Asset Management betyder, at vi kan træffe kvalificerede beslutninger om, hvorvidt et konkret el-anlæg bør vedligeholdes, renoveres eller udskiftes. På den måde sikrer vi, at vores andelshavere får størst mulig værdi af investeringerne, siger Netdirektør Erik K. Rasmussen.