Østjyderne bruger mere data end nogensinde

De seneste to års Corona-nedlukninger ses tydeligt i østjydernes fiberforbrug. Når samfundet lukker ned, stiger forbruget af data. Vi har arbejdet hjemme, gået i hjemmeskole og set film i sofaen i stedet for i biografen, hvilket tydeligt afspejler sig i tal fra AURA.

Da Danmark blev lukket ned første gang i marts 2020, steg dataforbruget i AURAs område næsten øjeblikkeligt med lige knap 60%. I takt med at samfundet åbnede igen i løbet af foråret og sommeren, faldt forbruget for igen at stige endnu kraftigere hen over vinteren 20/21. Mønsteret gentager sig hen over 2021, hvor vi i vinteren 21/22 ser det allerhøjeste forbrug nogensinde. I januar ligger forbruget næsten 100% over forbruget ingen Corona’en ramte.

AURA har i løbet af de to år fået flere kunder på fibernettet, hvilket er en del af grunden til, at dataforbruget stiger. Men der er ingen tvivl om, at der også er en ’Corona-effekt’:

”Vi kan se, at det gennemsnitlige dataforbrug pr. kunde er stigende. Stigningen afspejler derfor også et ændret forbrugsmønster blandt vores kunder under pandemien”, siger Brian Rathje, Teknisk chef i AURA Fiber.

Opgradering var rettidig omhu

I slutningen af 2019 lige før pandemien ramte, gennemførte AURA en større opgradering af fibernettet for at øge kapaciteten. Dermed var nettet klar til flere kunder, og også til at kunderne ville kunne bruge væsentlig mere data.

”Opgraderingen viste sig at være rettidig omhu, som vi fik brug for noget førend vi havde regnet med. Da østjyderne fik brug for mere data til hjemmearbejde og -skole, var vi klar og kunne håndtere efterspørgslen”, siger Brian Rathje.

Selv om det forlyder, at pandemien er ved at ebbe ud, forventer AURA ikke, at østjydernes dataforbrug vil falde til niveauet før pandemien.

”Hjemmearbejde og et fortsat øget streamingforbrug gør, at vi forventer at dataforbruget i vores net vil stige yderligere. Derfor sørger vi hele tiden for at udbygge fibernettet og gøre det mere effektivt, så det er klar til en øget efterspørgsel,” siger Brian Rathje.

Dataforbrug i AURAs område fra den 1. februar 2020 til 1. januar 2022.