Nyt fælles selskab til udvikling og investering i vedvarende energi kan blive en realitet inden for kort tid

25. april 2019

PRESSEMEDDELELSE: De to regionale, jyske energiselskaber Jysk Energi og AURA Energi undersøger muligheden for at gå sammen om udvikling og investering i vedvarende energi, VE. VE-aktiviteterne tænkes placeres i et fælles selskab, der får et samlet kapitalgrundlag på op imod en milliard kroner.

Fælles for de to energikoncerner Jysk Energi, med hovedsæde i Holstebro, og AURA Energi, med hovedsæde i Viby ved Aarhus, er, at de begge er andelsejet og dermed har andelshaverværdi i højsædet. Begge selskaber fik i 2018 mandat til at opgradere og udbygge indsatserne inden for vedvarende energi, og efter en række sonderinger giver det god mening at vælge et samarbejde på tværs af Jylland.

"Vi har fra starten ønsket at løfte vores aktiviteter for vedvarende energi ind i et stærkt partnerskab i stedet for at gå alene, og vi har haft en rigtig god dialog med Jysk Energi. Vi ser temmelig ens på tingene, vores værdisæt ligner hinanden, og samtidig har begge selskaber et stærkt mandat fra baglandet, så jeg er sikker på, at vi kan indgå et reelt og ligeværdigt partnerskab med Jysk Energi," siger Carsten Höegh Christiansen, adm. direktør i AURA Energi, der på AURAs repræsentantskabsmøde onsdag fortalte om planerne.

Langsigtet fokus

"Vores fokus er langsigtet, og vi er tålmodige i forhold til at få opbygget en attraktiv VE portefølje. Det vil være en tids- og ressourcekrævende proces, ligesom nogle projekter vil nå en størrelse, hvor vi står stærkere med det dobbelte kapitalgrundlag," udtaler Lars Naur, adm. direktør i Jysk Energi, og fortsætter: "Vi tror på, at vi står stærkere sammen end hver for sig, og kemien med AURA har vist sig at være god, hvilket er en god forudsætning for succes."

VE-aktiviteterne i et fælles selskab vil ikke begrænse sig til vindenergi, men vil også omfatte sol og andre energiformer.

Den endelige beslutning vil blive truffet af bestyrelserne i de to selskaber i løbet af de kommende uger. Etableringen, selskabskonstruktionen og den fysiske placering af det fælles selskab vil ske i den nærmeste fremtid ud fra analyser af, hvad der tjener selskabet bedst.