Nye nytænker opladning af elbiler

En ny bydel er efterhånden ved at tage kontur i området nordvest for Egå Engsø, i udkanten af Aarhus. Tækker, som til dagligt holder til i det gamle Toldkammer i centrum af Aarhus, har med etableringen af Nye klare visioner om fællesskab, bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer som fokuspunkter.

Gennem Nyes fremtidige centrum løber Letbanen, med et særskilt stop i Nye, og netop tilgangen til mobilitet er et af de centrale elementer i Nye.

”Vi har letbanen næsten lige uden for døren, og derudover ønsker vi at fremme cyklister og gående fremfor privatbilisme. Der skal selvfølgelig være plads til biler i Nye, men bilen skal ikke være den nemmeste transportform. Vi vil gerne understøtte overgangen til elbiler – og meget gerne dele-elbiler,” siger Peter Boe Hauggaard-Nielsen, tegnestuechef for Tækker.

225 boliger er allerede opført, men med 10.000 planlagte boliger er der stadig et godt stykke vej, inden etableringen af Nye er helt tilendebragt.

”Nye er tænkt, skabt og bygget op på en stor grad af fællesskabstænkning. Vi søger at skabe et trygt sted og en by, hvor folk kommer hinanden ved, og hvor man nemt lærer hinanden at kende. Hvor fælleshuse, beboerhuse og plante- eller håndarbejdsfællesskaber m.v. er krydsningspunkter i hverdagen. Det skal være nemt og bekvemt at møde interessefæller blandt sine naboer,” forklarer Peter Boe Hauggaard-Nielsen, og fortsætter:

”Nye er Danmarks største private byudviklingsprojekt, og med den skala vi får her, kan vi for alvor være med til at gøre en forskel på den grønne omstilling; miljømæssigt, socialt og økonomisk.”

Ingen private p-pladser

Ingen beboere i Nye har deres egen private P-plads, og for at motivere til flere elbiler har Tækker bedt AURA om at opsætte ladestandere, som også er tiltænkt fællesskabet. I første omgang 20 ladeudtag, men med en klar vision om at udvide lademulighederne i takt med at flere og flere boliger bliver færdige.

”Det er et rigtig spændende tiltag med fælles ladestandere et sted som Nye, hvor man i forvejen har et klart mindset om at deles om faciliteterne. Det at eje i fællesskab taler direkte ind i de værdier, som AURA er bygget på som andelsejet virksomhed,” siger Klaus Hieronymus Stenger, chef for E-mobility i AURA og fortsætter:

”Vi har i vores gode dialog med Tækker oplevet en fælles forståelse af nødvendigheden i at bruge vores sparsomme ressourcer bæredygtigt og ordentligt. Vi er meget glade for at være med til at skabe rammerne for, at også opladning af elbiler kan ske i fællesskabets ånd og navn.”

Selvom man ikke kan have sin private ladeløsning i Nye, er der ingen grund til uro omkring ikke at have strøm på batterierne, når man skal afsted. Det er der nemlig taget højde for i forbindelse med udviklingen af området.

”Nu ser vi, hvordan det her kommer til at fungere, og hvordan det bliver taget imod. Vi vil naturligvis udbygge ladeinfrastrukturen i takt med udbygningen af området, og vi har planer om allerede i 2024 at opstille en lynlader, så man altid kan være sikker på at kunne køre på arbejde eller hvor man ellers skal hen,” understreger Peter Boe Hauggaard-Nielsen.

De første fælles ladestandere i Nye er klar til brug inden jul.