Ny tarifering af solcelleejere

9. december 2015

Danmarks elnet er dimensioneret efter, at alle netkunder skal kunne få lys og varme - også på en mørk vinteraften. Det er overordnet set de mørke, kolde timer med stort effekttræk, der bestemmer den samlede pris på elnettet. Derfor har Energitilsynet besluttet, at solcelleejere skal bidrage med deres retmæssige andel for at sikre, at alle elkunder har strøm i stikkontakten året rundt.

Når julehyggen spreder sig i de danske hjem, og komfur, elkedel og lys kører på højttryk og TV’et tændes i sofahjørnet – så oplever elnettet mange steder dets maksimale belastning. Selvom en del danske husstande i dag har installeret solceller, der om sommeren leverer grøn strøm til hele vejen, så er elnettet dimensioneret til de mørke vintertimer, hvor solcellerne ikke bidrager stort.

Derfor har Energitilsynet afgjort, at den nuværende rabatordning, der fritager solcelleejere for nettariffen på leveret strøm, der modsvares af solcellernes egenproduktion, er ugyldig.

- De danske netselskaber har for at fremme grønne teknologier - som solceller - givet en midlertidig rabat til solcelleejere siden 2011. Nu har Energitilsynet underkendt den ordning, og netselskaberne er klar med en ny metode til tarifering af solcellekunder i det nye år. Den nye metode giver ikke større samlede indtægter til netselskaberne. Det skyldes, at en større tarifbetaling fra kunder med solceller modsvares af lavere tarifindtægter fra andre kunder, siger Torben Møller Pedersen, chefkonsulent i Dansk Energi.

Han pointerer, at betalingen for det fælles elnet ideelt skal fordeles efter, hvor stor en omkostning det er at bringe elektricitet ud til kunderne. Og eftersom netprisen først og fremmest afhænger af det maksimale træk i den mørkeste time, er prisen stort set uændret, uanset om en kunde har solceller eller ej.

Dansk Energi har udarbejdet en kort pjece, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med den ny tarifering af solcelleejere.

Kilde: danskenergi.dk